Free distribution

Wednesday - 12/06/2013 21:16 - Viewed: 2261

Free distribution

LƯU THÔNG KINH SÁCH MIỄN PHÍ - FREE DISTRIBUTION DHARMA MATERIAL
*** Vì kinh phí có hạn, học hội chỉ gởi kinh sách trong nước Việt Nam. (Due to limited funding, we can only ship book to Vietnam address. Thank you for your understanding.)

*** Ngoài kinh sách, học hội có lưu thông băng giảng của Hòa thượng Tịnh Không dưới dạng MP3/CD/DVD. Quý liên hữu cần thỉnh băng giảng có thể xem đề mục ở trang Pháp Âm. (We also offer Venerable Master Chin Kung's lecture in form of MP3/CD/DVD. For a list of topics please go to Dharma Audio.)

*** We DO NOT ship over-sea ***

Quý Danh / Name:*

Điện Thoại / Phone:

Điện thư / Email:*

Trong mẫu đơn phía dưới, xin vui lòng ghi rõ: địa chỉ, điện thoại, tên sách và số lượng:* rồi gửi email về hộp thư [email protected]
(In the form below, please provide your shipping address, telephone number, book title(s) and quantity)

*Chúng con xin phép miễn hồi âm những thư từ với chủ đề nằm ngoài mục tiêu, tông chỉ, phương pháp tu học của bổn hội.
(We will not respond to message(s) of which content is not related to our mission and practice.)

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

App
Thống kê truy cập
  • Online154
  • Search engine6
  • Guest148
  • Today64,033
  • This month1,148,166
  • Total37,022,941
Flag Counter
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second