Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 48 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Khai thị số 4 - Tất Cả Chỉ Là Ảo Mộng
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 134 | 128kb/s | 3:30 | 3.23 MB
Khai thị số 3 - Mười Sáu Chữ Này Đã Hại Chúng Ta Nhiều Đời Nhiều Kiếp Rồi
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 139 | 128kb/s | 3:18 | 3.04 MB
Khai thị số 2 - Vì Sao Niệm Câu A Di Đà Phật Lại An Vui Như Vậy
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 138 | 128kb/s | 3:0 | 2.76 MB
Khai thị số 01 - Bốn Loại Nhân Duyên Này Phải Đầy Đủ Thì Chúng Sanh Mới Được Độ
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 128 | 128kb/s | 6:16 | 5.76 MB
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 016
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 296 | 32kb/s | 64:41 | 14.97 MB
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 013
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 305 | 32kb/s | 65:39 | 15.19 MB
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 010
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 332 | 32kb/s | 67:47 | 15.67 MB
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 008
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 342 | 32kb/s | 79:22 | 18.33 MB
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 006
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 292 | 32kb/s | 65:47 | 15.22 MB
Bát Đại Nhân Giác, tập 5
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 499 | 32kb/s | 57:27 | 13.15 MB
Bát Đại Nhân Giác, tập 4
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 489 | 32kb/s | 54:4 | 12.38 MB
Bát Đại Nhân Giác, tập 3
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 595 | 32kb/s | 54:43 | 12.52 MB
Bát Đại Nhân Giác, tập 2
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 598 | 32kb/s | 58:42 | 13.44 MB
Bát Đại Nhân Giác, tập 1
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 600 | 32kb/s | 55:53 | 12.79 MB
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - tập - 25
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 831 | 56kb/s | 89:10 | 35.76 MB
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 1
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 465 | 64kb/s | 50:1 | 22.92 MB
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung 8
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 533 | 48kb/s | 58:27 | 20.16 MB
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung 7
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 510 | 48kb/s | 55:24 | 19.12 MB
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung 6
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 553 | 48kb/s | 56:40 | 19.55 MB
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung 5
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: HT. Tinh Không | Lượt nghe: 511 | 48kb/s | 56:9 | 19.37 MB

1 2 3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây