Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 31 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Hồi Hướng và Quy Y Tam Bảo
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 1074 | 128kb/s | 1:45 | 1.71 MB
Mi Đà Đại Tán
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 1061 | 128kb/s | 6:29 | 6.03 MB
Trang Nghiêm
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 574 | 128kb/s | 0:24 | 0.47 MB
Đại Thừa
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 609 | 128kb/s | 0:24 | 0.47 MB
Sám Hối Đệ Tam
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 707 | 128kb/s | 10:16 | 9.51 MB
Tăng Bảo Tán
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 787 | 128kb/s | 6:49 | 6.34 MB
Sám Hối Đệ Nhị
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 662 | 128kb/s | 10:29 | 9.69 MB
Pháp Bảo Tán
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 672 | 128kb/s | 1:51 | 1.8 MB
Mi Đà Tán 1
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 725 | 128kb/s | 1:43 | 1.67 MB
Sám Hối Đệ Nhị 2
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 620 | 128kb/s | 10:6 | 9.35 MB
Phật Bảo Tán 2
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 877 | 128kb/s | 6:58 | 6.47 MB
Bát Nhã Tâm Kinh
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 1033 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tụng Kinh A Mi Đà theo Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 1410 | 128kb/s | 21:38 | 19.9 MB
A Mi Đà Phật Đại Nguyện Tán 1
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 699 | 128kb/s | 1:52 | 1.81 MB
Tán Quán Âm Bồ Tát
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 749 | 224kb/s | 4:33 | 7.4 MB
A Mi Đà Phật Thân Kim Sắc
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 1020 | 128kb/s | 4:23 | 4.11 MB
Sa Bà Ha
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 709 | 128kb/s | 0:48 | 0.83 MB
Phật Bảo Tán
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 917 | 224kb/s | 8:13 | 13.27 MB
Mi Đà Đại Tán
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 1054 | 224kb/s | 8:24 | 13.57 MB
Bắt giọng Kinh
Trình bày: Pháp Khí
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 827 | 128kb/s | 0:43 | 0.76 MB

1 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây