Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 27 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Tập 74 Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2 Năm 2017 Đ.Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 6 | 32kb/s | 97:52 | 22.48 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Ngày Thứ Ba Pháp Hội Trung Phong TTHN Tháng 11 Đinh Dậu Chùa Khai Nguyên
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 11 | 56kb/s | 56:24 | 22.59 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 30 Đ Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 9 | 32kb/s | 95:57 | 22 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Khóa Tu Sinh Viên Tháng 12.2017
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 28 | 32kb/s | 150:51 | 34.57 MB
Kết quả video "Thích Đạo Thịnh"

 Xem tất cả

Kết quả album "Thích Đạo Thịnh"

 Xem tất cả

Bài Khai Thị Số 5 Ngày Thứ Hai Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Tam Thời Hệ Niệm | Lượt nghe: 21 | 56kb/s | 55:16 | 22.14 MB
Bài Khai Thị Số 4 Ngày Thứ Nhât Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 31 | 32kb/s | 94:40 | 21.71 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 19 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 24 | 56kb/s | 65:12 | 26.12 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 18 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 17 | 56kb/s | 70:29 | 28.23 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 16 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 16 | 56kb/s | 67:33 | 27.06 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 15 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 19 | 56kb/s | 47:56 | 19.2 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 14 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 17 | 56kb/s | 56:31 | 22.64 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 12 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 18 | 56kb/s | 57:51 | 23.18 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 23 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 23 | 32kb/s | 135:49 | 31.09 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 29 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 46 | 32kb/s | 116:7 | 26.61 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Khóa Tu Sinh Viên Tháng 12 2017
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 26 | 32kb/s | 150:51 | 34.57 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 28 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 57 | 32kb/s | 102:15 | 23.44 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 27 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 34 | 32kb/s | 85:22 | 19.54 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 26 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 36 | 32kb/s | 68:50 | 15.79 MB
Vấn Đáp Phật Pháp Kỳ 25 - Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Đ.Đ. Thích Đạo Thịnh | Lượt nghe: 35 | 32kb/s | 120:0 | 27.51 MB
Tập 73, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2017, Đ.Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Chưa biết | Lượt nghe: 29 | 32kb/s | 90:58 | 20.86 MB

1 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây