Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 82 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Tập 99, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2 Năm 2018 Nhạc phẩm Cát bụi cuộ đời
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 512 | 32kb/s | 86:55 | 19.99 MB
Tập 98, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2 Năm 2018
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 566 | 32kb/s | 121:28 | 27.88 MB
Tập 97, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2 Năm 2018 Đ.Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 532 | 32kb/s | 122:55 | 28.21 MB
Bài 3 Giảng Đệ Tử Quy Khóa Tu Mùa Hè 2018 Đợt 1 chùa Khai Nguyên
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 445 | 32kb/s | 132:0 | 30.27 MB
Kết quả video "Thích Đạo Thịnh"

 Xem tất cả

Kết quả album "Thích Đạo Thịnh"

 Xem tất cả

Bài 2 Giảng Đệ Tử Quy Khóa Tu Mùa Hè 2018 Đợt 1 chùa Khai Nguyên
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 326 | 32kb/s | 112:37 | 25.85 MB
Bài 1 Giảng Đệ Tử Quy Khóa Tu Mùa Hè 2018 Đợt 1 chùa Khai Nguyên
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 646 | 32kb/s | 117:19 | 26.92 MB
Pháp Thoại Ngày 2 Pháp Hội Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi Chùa Khai Nguyên 2018
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 527 | 32kb/s | 115:59 | 26.59 MB
Pháp Thoại Ngày 1 Pháp Hội Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi Chùa Khai Nguyên 2018
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 566 | 32kb/s | 134:42 | 30.91 MB
Tập 96, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đ Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 276 | 32kb/s | 109:37 | 25.17 MB
Tập 93, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đ Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 315 | 32kb/s | 90:36 | 20.82 MB
Tập 92, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đ Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 385 | 32kb/s | 91:18 | 20.98 MB
Tập 91, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đ Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 311 | 32kb/s | 97:29 | 22.39 MB
Tập 87, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đ.Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 337 | 32kb/s | 84:11 | 19.36 MB
Đ.Đ Thích Đạo Thịnh về thăm đạo tràng Mỹ Đức
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Chưa biết | Lượt nghe: 624 | 32kb/s | 89:59 | 20.78 MB
Tập 84, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2017, Đ Đ Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 323 | 32kb/s | 92:21 | 21.22 MB
Tập 86, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 477 | 32kb/s | 120:54 | 27.76 MB
Tập 85, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 411 | 32kb/s | 100:13 | 23.02 MB
Tập 83, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 319 | 32kb/s | 114:50 | 26.37 MB
Tập 82, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 422 | 32kb/s | 133:35 | 30.65 MB
Tập 81, Giảng Kinh Địa Tạng Lần 2, Năm 2018, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 539 | 32kb/s | 142:17 | 32.64 MB

1 2 3 4 5

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây