Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 30 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Nhạc Niệm Phật A Di Đà trợ Niệm 4 câu Chùa Khai Nguyên
Trình bày: Chưa biết
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 49 | 128kb/s | 79:51 | 73.91 MB
Nhạc Niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1 tiếng
Trình bày: Chùa Khai Nguyên
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 806 | 128kb/s | 51:18 | 47.01 MB
Nhạc Niệm Phật nguyên chất
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: dieuhanhchung | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 988 | 32kb/s | 65:13 | 14.93 MB
Niệm Phật trợ niệm vãng sinh
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: dieuhanhchung | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 594 | 32kb/s | 118:23 | 27.1 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật 108
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1309 | 224kb/s | 11:30 | 18.49 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật đạo tràng Phước Ngọc
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1176 | 224kb/s | 79:19 | 127.17 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1509 | 128kb/s | 19:59 | 18.36 MB
Niệm Phật A Di Đà theo kiểu Tịnh Thất Quan Âm
Trình bày: Tịnh Thất Quan Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 922 | 224kb/s | 60:4 | 96.3 MB
Niệm Phật A Di Đà theo kiểu Tịnh Tông Học Hội
Trình bày: Chưa biết
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1367 | 128kb/s | 150:7 | 137.51 MB
Nam Mô A Di Đà Phật 1h
Trình bày: Nguyễn Đức
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1460 | 128kb/s | 61:49 | 56.61 MB
Niệm A Di Đà Phật 1h
Trình bày: Chùa Khai Nguyên
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1043 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sám Hối Niệm Phật A Mi Đà
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 2907 | 32kb/s | 88:42 | 20.34 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Mới
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1748 | 112kb/s | 2:38 | 2.15 MB
Niệm Phật A Mi Đà - Đi Kinh Hành
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1535 | 192kb/s | 72:31 | 99.64 MB
Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật - 5
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1343 | 128kb/s | 62:33 | 57.31 MB
Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật - 2
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1270 | 128kb/s | 60:57 | 55.85 MB
Nhạc Lễ Phật A Mi Đà
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1754 | 128kb/s | 54:32 | 50 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Không Có nhạc
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1280 | 128kb/s | 59:25 | 54.44 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Có nhạc
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1379 | 128kb/s | 57:54 | 53.05 MB
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1972 | 32kb/s | 58:30 | 13.43 MB

1 2

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây