Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 29 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Nhạc Niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1 tiếng
Trình bày: Chùa Khai Nguyên
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 750 | 128kb/s | 51:18 | 47.01 MB
Nhạc Niệm Phật nguyên chất
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: dieuhanhchung | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 921 | 32kb/s | 65:13 | 14.93 MB
Niệm Phật trợ niệm vãng sinh
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: dieuhanhchung | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 559 | 32kb/s | 118:23 | 27.1 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật 108
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1218 | 224kb/s | 11:30 | 18.49 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật đạo tràng Phước Ngọc
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1095 | 224kb/s | 79:19 | 127.17 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1426 | 128kb/s | 19:59 | 18.36 MB
Niệm Phật A Di Đà theo kiểu Tịnh Thất Quan Âm
Trình bày: Tịnh Thất Quan Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 872 | 224kb/s | 60:4 | 96.3 MB
Niệm Phật A Di Đà theo kiểu Tịnh Tông Học Hội
Trình bày: Chưa biết
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1307 | 128kb/s | 150:7 | 137.51 MB
Nam Mô A Di Đà Phật 1h
Trình bày: Nguyễn Đức
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1417 | 128kb/s | 61:49 | 56.61 MB
Niệm A Di Đà Phật 1h
Trình bày: Chùa Khai Nguyên
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1002 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sám Hối Niệm Phật A Mi Đà
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 2862 | 32kb/s | 88:42 | 20.34 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Mới
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1696 | 112kb/s | 2:38 | 2.15 MB
Niệm Phật A Mi Đà - Đi Kinh Hành
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1511 | 192kb/s | 72:31 | 99.64 MB
Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật - 5
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1307 | 128kb/s | 62:33 | 57.31 MB
Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật - 2
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1210 | 128kb/s | 60:57 | 55.85 MB
Nhạc Lễ Phật A Mi Đà
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1709 | 128kb/s | 54:32 | 50 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Không Có nhạc
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1241 | 128kb/s | 59:25 | 54.44 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Có nhạc
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1343 | 128kb/s | 57:54 | 53.05 MB
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1936 | 32kb/s | 58:30 | 13.43 MB
Niệm A Mi Đà Phật - 5
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1631 | 128kb/s | 56:29 | 51.75 MB

1 2

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây