Quy chế hoạt động của câu Lạc Bộ Thanh Thiếu niên Phật tử "Hương Từ Bi"

Thứ hai - 20/05/2013 21:42 - Đã xem: 4249

Quy chế hoạt động của câu Lạc Bộ Thanh Thiếu niên Phật tử "Hương Từ Bi"

Quy chế hoạt động của câu Lạc Bộ Thanh Thiếu niên Phật tử "Hương Từ Bi"
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHÙA KHAI NGUYÊN
 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CÂU LẠC BỘ THANH THIẾU NIÊN PHẬT TỬ “HƯƠNG TỪ BI”
 
---------------------------------
 
Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chương V, điều 24 và Chương II, điều 3 Nội Quy Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung Ương.
-  Căn cứ chương I, điều 14 Quy chế hoạt động của Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.
 -  Căn cứ Phương hướng hoạt động của Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN Thành phố Hà Nội.
Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử “Hương Từ Bi” là tổ chức Thanh Thiếu Niên Phật tử trẻ, tuổi đời từ 12 đến 35 (Ban chủ nhiệm và Ban cố vấn có thể trên 35 tuổi) có lòng tin chân thành với Tam Bảo, nhiệt tình với các công việc lợi đạo ích đời, có tấm lòng cởi mở, phấn đấu tu học và rèn luyện đạo đức, chịu khó, chăm ngoan tiếp thu các kiến thức xã hội, sống hòa hợp với người thân và cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào sinh hoạt tu học tâm linh của Chùa, sãn sàng giúp đỡ những người nghèo, cô đơn, đau khổ trên cuộc đời, nguyện vì mọi người mà sống, sống luôn noi theo tấm gương Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của Đức Phật để dần hoàn thiện bản thân.
Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử “Hương Từ Bi” là thành viên sinh hoạt Phật sự của Chùa Khai Nguyên, chịu sự quản lý, giáo dục Phật sự của Chùa, đứng đầu là thầy trụ trì và Ban chủ nhiệm.
Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử “Hương Từ Bi” phải nguyện đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị bình đẳng với các tổ chức thanh thiếu niên tiến bộ trong xã hội, thanh thiếu niên và nhân dân yêu chuộng hòa bình trong cộng đồng quốc tế, vì tương lai, vì hạnh phúc của tuổi trẻ và nhân loại.
Chương I
DANH XƯNG, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 1: Danh xưng Câu Lạc Bộ:
-  Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Từ Bi. Gọi tắt là: Câu Lạc Bộ “Hương Từ Bi”.
 - CLB. Hương Từ Bi có 2 tiểu ban (tiểu ban Thiếu Niên Phật tử tuổi từ 12 - 17, tiểu ban Thanh Niên Phật tử tuổi từ 18 - 35).
- Hội sở tại Chùa Khai Nguyên - Xã Sơn Đông - Thị Xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội (ĐT: 0433.610897. DĐ: 01677253363).
- CLB. Hương Từ Bi có logo và biểu tượng chung với quy định của Phân ban hướng dẫn Thanh Thiếu Niên Phật Tử Trung Ương.
- Ngày truyền thống của CLB. Hương Từ Bi là Ngày 24 tháng 4 Âm lịch hàng năm.
- CLB có đồng phục riêng theo quy định của Phân ban hướng dẫn Thanh Thiếu Niên Phật Tử Trung Ương.
- CLB có nghi thức tu tập và tụng niệm riêng theo nghi thức Tịnh Tộng Học Hội Việt Nam.
Điều 2: Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử “Hương Từ Bi” được thành lập với mục đích: “Để cho các bạn trẻ có cơ hội được tịnh hóa thân tâm trong giáo lý của Đức Phật, lấy lời dạy của Đức Phật để bồi dưỡng những kỹ năng đối trị các phiền não, xung đột, khổ đau, áp lực, chướng duyên... trong cuộc sống, tránh xa những cám dỗ, mê hoặc có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, giúp cho các bạn trẻ dần hoàn thiện được bản thân, khai phóng giá trị tâm linh, hiểu sâu nhân quả, áp dụng mọi hành động từ lời nói tới việc làm vào cuộc sống, nhằm đạt được hiệu quả cao, đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội.
Điều 3: Chủ trương của Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Từ Bi là: “Tạo một mô hình sân chơi lành mạnh phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc”. Luôn tín tâm với Tam Bảo, phát nguyện tự mình phấn đấu là ngọn đuốc sáng để soi đường cho chúng sinh, hướng dẫn các bạn trẻ xa rời cái ác, trở về gốc thiện, lấy nhân từ, vị tha để đối xử với mọi người, khiến cho mọi người từ đó có thể tin vào Phật pháp, tin vào nhân quả, tin vào chủ chương - đường lối hoạt động của Câu Lạc Bộ, góp phần xây dựng đạo pháp, xây dựng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Điều 4: Phương châm của CLB. Hương Từ Bi là:
“Tín Tâm, Niệm Phật, Học Pháp, Kính Tăng
Nỗ Lực, Tinh Tiến, Lập Thân, Giúp Đời”.
Điều 5: Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Từ Bi có nhiệm vụ:
1- Khuyến khích và tổ chức cho các bạn trẻ tích cực tham gia vào sự nghiệp giáo dục nhân cách, rèn luyện đạo đức, hoàn thiện bản thân, hoằng pháp lợi sanh, phát triển đời sống lành mạnh, thay đổi vận mệnh của mình, tham gia các hoạt động ích nước lợi nhà.
2- Tổ chức các hoạt động tu học, sinh hoạt Phật sự thiết thực, góp phần đáp ứng những nhu cầu chính đáng của các hội viên Câu lạc bộ.
3- Đề xuất và kiến nghị kịp thời với Thầy Trụ Trì và Ban chủ nhiệm, cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tiểu ban thành viên tập thể của Câu Lạc Bộ.
4- Giao lưu, hợp tác, đoàn kết với các tổ chức Câu Lạc Bộ Thanh thiếu niên Phật tử của Giáo Hội cũng như tổ chức các câu lạc bộ Thanh thiếu niên, tổ chức, đoàn thể ở xã hội.
5- Thường xuyên chăm lo xây dựng CLB, mở rộng sự thân thiện, đoàn kết gắn bó, tập hợp các bạn trẻ có tâm với Phật, tích cực tham gia xây dựng phong trào tu học Phật Pháp, mỗi tháng ít nhất được hai ngày thứ bảy và Chủ nhật giữa tháng, nhà Chùa có xe đưa xe đón và trả các bạn về địa điểm tập chung vào chiều Chủ nhật, để các bạn yên tâm học hành và yên tâm công tác.
Điều 6: Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử Hương Từ Bi chỉ tham gia sinh hoạt trong phạm vi tu học và thiện nguyện mang tính chất Phật sự, không tham gia các tổ chức chính trị, đi ngược lại pháp luật nhà nước và lợi ích của nhân dân.
Chương II
HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ
Điều 7:
- Là Thanh thiếu niên từ 12 đến 35 tuổi tán thành Quy chế CLB, tự nguyện gia nhập CLB thì được kết nạp và công nhận là hội viên của CLB.
- Từ 12 -17 tuổi thì kết nạp vào phân ban Thiếu Niên Phật Tử, từ 18 - 35 tuổi thì kết nạp vào phân ban Thanh Niên Phật tử.
Điều 8: Hội viên có quyền:
1- Giới thiệu các bạn trẻ của mình vào các Ban hoạt động, Ban Chủ nhiệm CLB Hương Từ Bi.
2- Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Câu Lạc Bộ.
3- Đề nghị Câu Lạc Bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước đại chúng.
4- Được ra khỏi CLB khi không có thời gian sinh hoạt và tu học cùng đại chúng.
Điều 9: Hội viên có nhiệm vụ:
1- Chấp hành Quy chế CLB, tích cực tham gia các hoạt động của CLB, tuyên truyền mở rộng các hoạt động của CLB, giúp đỡ và giới thiệu các bạn trẻ có tâm huyết với đạo vào CLB.
2- Tích cực tu học với tinh thần “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”. Chuyên tâm, rèn luyện, nỗ lực, vươn lên để lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
3- Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; Giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống “tốt đạo đẹp đời” của Phật giáo Việt Nam.
Điều 10:
1- Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử Hương Từ Bi khuyến khích và ghi nhận công đức của Chư tôn đức Tăng Ni, các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hoá, văn nghệ; các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho CLB, để CLB được tồn tại và sinh hoạt lâu dài, góp phần làm trang nghiêm Giáo hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2- Tất cả phần kinh phí Chư tôn đức Tăng Ni, các tổ chức, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ cho CLB, CLB sẽ tự quản, bàn bạc và xin ý kiến thầy trụ trì trước khi chi tiêu các phần kinh phi đó. Các phần thu - chi đều phải thông qua ban thư ký và thủ quỹ của CLB.
Chương III
THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 11: Thành viên tập thể của tiểu ban Thiếu Niên Phật Tử và tiểu ban Thanh Niên Phật tử CLB Hương Từ Bi:
1- Cả hai tiểu ban Thiếu Niên và tiểu ban Thanh Niên đều là thành viên tập thể của CLB. Các cá nhân thành viên nếu tán thành Quy chế CLB thì làm đơn xin gia nhập vào thành viên tập thể CLB. Ban chủ nhiệm sẽ xem xét tư chất đạo đức và lòng thành muốn sinh hoạt CLB của các thành viên để mà kết nạp.  
2- Quan hệ giữa các thành viên, tập thể của CLB là quan hệ Thầy - Trò - Huynh - Đệ - Chị - Em cùng chung một mục tiêu, một lý tưởng: “Tôi sống vì mọi người chứ không phải tôi sống vì bản thân; tôi sống là để cho chứ không phải tôi sống là để nhận”.
Điều 12: Cả hai Tiểu ban đều có nhiệm vụ:
1- Thực hiện Quy chế CLB và các quyết định, chương trình hoạt động đã thống nhất đề ra.
2- Ban chủ nhiệm phải đôn đốc các hội viên của Tiểu ban mình tham gia, chấp hành tốt Nội Quy - Quy chế của CLB. Thực hiện đều đặn các khóa tu học để hướng tới hoàn thiện bản thân, phụng sự Đạo Pháp, phụng sự Dân Tộc.
3- Các thành viên trong hai tiểu ban có thể đóng góp tài chính theo tinh thần tự nguyện cho CLB.
Chương IV
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 13: Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử Hương Từ Bi hoạt động theo nguyên tắc:
- Tự nguyện, tự quản dưới sự chứng minh và chỉ dạy của Chư tôn đức Tăng Ni.
- Thảo luận dân chủ.
- Đoàn kết, lễ kính, tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác, giao lưu, bình đẳng, thống nhất trong tu học, sinh hoạt, hành động.
Điều 14:
Việc thành lập, giải thể CLB phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của Thầy Trụ trì và Ban Chủ nhiệm CLB.
Điều 15: Ban Chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ:
1- Tổ chức thực hiện các chương trình do Hội nghị CLB đề ra, quyết định chương trình công tác tu học và phát triển CLB để phụng sự Tam Bảo, phụng sự Dân Tộc.
2- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Hội nghị, Hội thảo các Ban của CLB.
Điều 16: Ban chủ nhiệm gồm:
Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm chuyên trách, các Ủy viên và Ban Thư ký, Thủ quỹ điều hành công việc của CLB. Ban Chủ nhiệm điều hành công việc xuyên suốt của CLB và họp bầu nhân sự định kỳ 3 năm/ 1 lần.
Điều 17: Cấp Ban hoạt động gồm có:
Ban giáo thọ, Ban nghi lễ, Ban công quả, Ban từ thiện xã hội, Ban trật tự, Ban văn nghệ, Ban thiết kế, Ban thông tin báo chí, Ban bảo trợ, các ban hoạt động đặc thù dưới sự điều hành của thầy trụ trì bà và Ban chủ nhiệm.
Điều 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban thuộc CLB:
1- Theo dõi, thực hiện các hoạt động tu học sinh hoạt và triển khai các chương trình chung của CLB.
2- Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên CLB.
3- Giúp đỡ và tạo điều kiện để các hội viên rèn luyện, tu tâm, dưỡng tính để dần trưởng thành.
4- Họp định kỳ và đánh giá quá trình hoạt động - tu học sinh hoạt của các Ban thuộc CLB.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 19:
- Cá nhân và các Tiểu ban có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, mục đích, phương châm của CLB thì được khen thưởng.
- Các hình thức khen thưởng của CLB do Thầy trụ trì và Ban Chủ nhiệm CLB quy định.
- Các Tiểu ban xem xét, đề xuất việc khen thưởng cho các thành viên của phân ban mình phụ trách lên thầy trụ trì để thầy trụ trì và Ban chủ nhiệm xét duyệt.
Điều 20:
Mọi thành viên vi phạm Quy chế Câu Lạc Bộ, tuỳ mức sẽ bị khiển trách, phạt sám hối, cảnh cáo hoặc thôi giữ chức vụ trong CLB, thôi công nhận là hội viên, thành viên tập thể của CLB.
Chương VI
TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 21: Nguồn tài chính của Câu Lạc Bộ bao gồm:
- Kinh phí của các mạnh thường quân thuộc Ban Bảo trợ.
- Nguồn thu từ các chương trình, dự án, các hoạt động về tu học phát triển tâm linh, xây dựng xã hội mà CLB tham gia thực hiện.
- Ủng hộ của các cá nhân, Phật tử, các tổ chức trong và ngoài nước.
- Hội phí có thể do các thành viên tự nguyện đóng góp.
Điều 21: Các khoản chi của Câu Lạc Bộ gồm có:
- Chi cho các hoạt động phong trào của CLB.
- Khen thưởng, làm từ thiện, phóng sinh...
- Tài chính do Ban Chủ nhiệm, thư ký, thủ quỹ quản lý, sử dụng theo chế độ, chính sách hiện hành của CLB.
Chương VII
CHẤP HÀNH QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ
Điều 23:
- Mọi hội viên, tập thể của CLB phải có trách nhiệm thực hiện Quy chế của Câu Lạc Bộ.
- Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế của CLB cho các thành viên.
- Quy chế Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử Hương Từ Bi gồm phần mở đầu và 7 chương, 23 điều; được Đại hội Câu Lạc Bộ thông qua lần thứ vào ngày ... tháng 4 năm Quý Tỵ (tức ngày ..../6/2013).
 
Hà Nội, ngày .../6/2013
TM. Câu Lạc Bộ TTNPT Hương Từ Bi
Trụ trì kiêm cố vấn Câu Lạc BộÝ kiến đóng góp xây dựng Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên Phật tử Hương Từ Bi:

Ý kiến từ bạn : pham mai <phammai.kt93@gmail.com>
Ngày: 04:19 Ngày 27 tháng 5 năm 2013
 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
" Tín Tâm, Niệm Phật, Học Pháp, Kính Tăng.
Nỗ Lực, Tinh Tiến, Lập Thân, Giúp Đời"

 
         Đó là phương châm của clb "HƯƠNG TỪ BI ". Có rất nhiều người, băn khoăn khi đọc đơn đăng kí tuyển thành viên của clb, nên mình sẽ nói rõ hơn 1 chút. clb thành lập nhằm với mục đích làm việc thiện, chung tay cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau học tập sinh hoạt để thay đổi bản thân, tạo phúc cho mình và hướng về những người thân yêu.

         Những người chưa biết tới Phật giáo, và chưa hiểu về Phật giáo thì các bạn cũng nên 1 lần học tập, vì đơn giản tất cả những gì Đức Phật dạy chỉ mong chúng ta trở thành người tốt, là người sống có ích. Phật dạy chúng ta phải yêu thương con người, biết làm điều thiện, tránh điều ác, điều này bố mẹ bạn cũng dạy bạn, có điều bố mẹ chưa dạy bạn muốn là người như thế thì phải làm thế nào. Và bạn cứ tìm hiểu về Phật Pháp sẽ chỉ dạy bạn cách thực hiện nó. Có 1 số bạn trẻ thấy bạn mình hay đi chùa, hay làm các công việc do nhà chùa tổ chức lại bảo bạn mình đi tu à?. Thực sự rằng, họ vào chùa để tìm thấy được sự An Lạc nơi thâm tâm họ. Họ vào để học những điều tạo nên luật nhân quả của cuộc sống, và họ cố gắng thay đổi tu tâm dưỡng tính để họ có cuộc sống thanh thản, vui từ trong niềm vui của người khác, biết đau trong nỗi đau người khác, biết kính trọng và biết ơn mọi sự nhân duyên mang đến trong cuộc đời, họ tạo phúc cho họ và tạo phúc cho những người xung quanh.

         Các bạn cũng đang băn khoăn, clb sẽ hoạt động những gì đúng không ạ? " HƯƠNG TỪ BI " sẽ như đúng tên gọi của nó, sẽ cùng chung tay giúp người có hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, nhiều nghiệp chướng trong cuộc sống từ khắp mọi nơi. Hàng tháng,Thầy sẽ trợ duyên cho chúng ta được về sinh hoạt khóa tu 1 tháng 1 lần, hoặc 2 lần. Sẽ tổ chức xe đưa đón các bạn đi về. Thầy sẽ mời những người có năng lực, giỏi về nhiều lĩnh vực về Chùa giảng dạy cho thành viên về các lĩnh vực kinh doanh, giao tiếp, những điều cần thiết giúp các bạn trong cuộc sống. Clb sẽ chia thành nhóm nhỏ và mọi thành viên trong nhóm sẽ được đưa ra ý kiến, đóng góp, được lập kế hoạch từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn, đưa lên trưởng nhóm và trưởng nhóm gửi lên Thầy phê duyệt và cấp kinh phí, trợ duyên để các bạn thực hiện. 1 năm sẽ tổ chức làm 1 công việc lớn có thể là xây trường học, làm đường, xây nhà tình nghĩa... Các bạn có thể làm công quả, về giúp nhà Chùa chấp tác. Sẽ giúp nhà Chùa trong công việc khi tổ chức các đại lễ.

       Chỉ với mấy dòng thì không thể nói hết được những gì các bạn băn khoăn. Nhưng các bạn hãy tham gia cùng " HƯƠNG TỪ BI ", các bạn sẽ hiểu rằng các bạn đã đúng.

 
Nam Mô Hoan Hỷ Địa Tạng Vương Bồ Tát , Tác Đại Chứng Minh.
 

Nguồn tin: www.tinhtonghochoi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ
Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay15,400
  • Tháng hiện tại228,100
  • Tổng lượt truy cập24,023,164
Flag Counter
simple hit counter

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây