Thông bạch về việc xây dựng bảo tháp Báo Ân chùa Khai Nguyên

Thứ hai - 09/09/2013 13:27 - Đã xem: 3392

Thông bạch về việc xây dựng bảo tháp Báo Ân chùa Khai Nguyên

Được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương và các cấp Giáo hội. Đại đức Thích Đạo Thịnh - trụ trì Chùa Khai Nguyên đã quyết định cho xây dựng bảo tháp Báo Ân để tôn trí di cốt của các tín đồ Phật tử có tâm nguyện sau khi xả bỏ báo thân muốn lưu gửi di cốt tại Bảo Tháp để nhà chùa và con cháu thành tâm tưởng nhớ, cầu nguyện cho hương linh của người quá vãng sớm được siêu sinh Tịnh Độ.
THỊ HỘI PHẬT GIÁO SƠN TÂY
CHÙA KHAI NGUYÊN
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HÀ NỘI

THÔNG BẠCH VỀ VIỆC XÂY DỰNG BẢO THÁP BÁO ÂN CHÙA KHAI NGUYÊN XÃ SƠN ĐÔNG - THỊ XÃ SƠN TÂY - TP. HÀ NỘI 
I.    Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH VIỆC XÂY DỰNG BẢO THÁP

Được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương và các cấp Giáo hội. Đại đức Thích Đạo Thịnh - trụ trì Chùa Khai Nguyên đã quyết định cho xây dựng bảo tháp Báo Ân để tôn trí di cốt của các tín đồ Phật tử có tâm nguyện sau khi xả bỏ báo thân muốn lưu gửi di cốt tại Bảo Tháp để nhà chùa và con cháu thành tâm tưởng nhớ, cầu nguyện cho hương linh của người quá vãng sớm được siêu sinh Tịnh Độ. 

Mục đích xây dựng Bảo tháp Báo Ân để tôn trí di cốt các tín đồ Phật tử là một việc làm rất thiết thực, nó mang lại lợi ích to lớn đối với tín ngưỡng tâm linh trong hàng ngũ Phật tử tại gia, giúp cho các Phật tử tại gia có chỗ dựa tinh thần vững chắc để yên tâm tu học, luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình ở thế gian. Đặc biệt sau khi quá vãng “Thân Trung Ấm” của quý Phật tử có được một thắng duyên thuận lợi để tu hành, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh.

II.    LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG BẢO THÁP

1.     Để thực hiện tốt công văn số 07/2012/ QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn Thành phố. Nhận thấy công văn số 07/2012/ QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang rất phù hợp với giáo lý của đạo Phật nên Đại Đức đã quyết định cho xây dựng Bảo tháp Báo Ân để cho các Phật tử lưu gửi di cốt sau khi xả bỏ báo thân. Đây là việc làm đúng đắn, phù hợp với nếp sống văn minh của nhân loại. Đức Phật và chư thánh đệ tử xưa kia trong cuộc sống, sống rất thiểu dục và tri túc; sau khi xả bỏ báo thân phần lớn các Ngài đều an táng theo nghi thức hỏa táng. 

Nay chúng ta là Phật tử nên noi theo tấm gương và việc làm chân thiện của các Ngài. Sau khi xả bỏ báo thân, nếu chúng ta đem tấm thân tứ đại này để hỏa táng như pháp là chúng ta đang thuận theo ý Phật, phù hợp với nếp sống văn minh của nhân loại, không những vậy mà chúng ta còn góp phần để lại một phần tài sản quý báu cho con cháu ở đời sau.

 2.    Việc xây dựng Bảo tháp Báo Ân còn mang một ý nghĩa tâm linh tôn giáo rất lớn:

-    Thứ nhất: Để giải quyết những nhu cầu tâm linh chính đáng cho các tín đồ Phật tử sau khi xả bỏ báo thân. 

-    Thứ hai: Sau khi xả bỏ báo thân, thần thức của người quá vãng đang ở trong giai đoạn “Trung Ấm Thân” nên rất cần những nơi thanh tịnh, yên tĩnh để trợ duyên cho Trung Ấm Thân sớm được chuyển hóa, vãng sinh về các cảnh giới an lành Nhân, Thiên hay các cõi Tịnh Độ của mười phương chư Phật.

-    Thứ ba: Khi bảo tháp hoàn thành, nhà chùa sẽ luôn luôn cho mở các băng đĩa giảng về Tịnh Độ và niệm Phật để khuyến hóa các chân linh phát Bồ đề tâm, một lòng niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực Lạc Thế giới... Đây là một việc làm rất thiết thực của Đại Đức trụ trì đối với tín đồ Phật tử ngay trong hiện tại và sau khi quá vãng.

III.    NHỮNG YÊU CẦU CẦN THIẾT ĐỂ ĐƯỢC LƯU GỬI DI CỐT TẠI THÁP BÁO ÂN.

1.    Phải là Phật tử đã chính thức Quy y Tam Bảo. Nghĩa là thiện nam, tín nữ đã phát khởi đại tín tâm nương theo Phật, Pháp, Tăng để bỏ ác làm lành, phát Bồ đề tâm... thụ trì Tam Quy, Ngũ Giới hay Bồ Tát Giới trong đạo Phật.

2.    Phải phát nguyện tín kính Tam Bảo, tự mình muốn lưu gửi di cốt tại tháp Báo Ân của Chùa; lập di chúc cho người thân và được người thân trong gia đình đồng ý trước khi xả bỏ báo thân.

3.    Phải phát nguyện hỏa táng sau khi xả bỏ báo thân, mọi thủ tục hỏa táng do người thân trong gia đình tổ chức (trừ trường hợp Phật tử không còn người thân hoặc đã đăng ký danh sách tu hành trọn đời trong chùa thì do nhà chùa tổ chức lễ hỏa táng và nhập tháp).

4.    Phải được đăng ký trước, được thầy trụ trì chấp thuận và được chính quyền địa phương đồng ý.

5.    Quý Phật tử đăng ký danh sách lưu gửi di cốt tại tháp Báo Ân, sau khi lâm chung người thân trong gia đình phải chủ động liên hệ với nhà chùa để được hướng dẫn các thủ tục và nghi lễ nhập tháp.

6.    Thủ tục làm lễ nhập tháp do thầy trụ trì và chư tăng trong chùa kết hợp với người thân của Phật tử vừa quá vãng tổ chức. Mọi lễ nghi dâng cúng trong buổi lễ nhập tháp do gia đình của Phật tử tùy tâm tu sửa, càng tiết kiệm càng tốt.

7.    Sau khi nhập tháp cho đến mãi về sau, người thân của quý Phật tử không phải bắt buộc đóng góp thêm bất cứ một khoản kinh phí nào.

8.    Trong các ngày lễ, ngày tết, ngày húy kỵ... người thân của các Phật tử có thể tới tháp để thắp hương tưởng niệm, tri ân và báo ân công đức của người thân đã quá vãng.

9.    Nhà chùa có trách nhiệm trông nom, lưu giữ và bảo vệ di cốt của các tín đồ Phật tử đã quá vãng lâu dài mãi về sau trong Bảo Tháp.

10.    Nếu trường hợp người thân trong gia đình muốn xin lại di cốt của Phật tử thì phải báo cho nhà chùa và phải được thầy trụ trì đồng ý.

Trên đây là thông bạch về ý nghĩa, mục đích và lợi ích của việc xây dựng Bảo Tháp Báo Ân dành để an trí nhục thân của các tín đồ Phật tử tại gia của Chùa Khai Nguyên - Xã Sơn Đông - Thị Xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội.

 
Sơn Đông ngày 18/12/2012
T/M nhà chùa
Trụ trì: ĐĐ Thích Đạo Thịnh


NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH
Ghi chú: 
Quý liên hữu Phật tử có nguyện vọng nhập tháp Báo Ân khi lâm chung, xin liên hệ tới Nhà Chùa
Số điện thoại:
 04 33 610 897 - DĐ:  0167 670 7765 ( Sư Ông Giác Tâm )
Tài khoản thầy trụ trì: Bùi Văn Kiều
Ngân Hàng Techcombank chi nhánh Sơn Tây
Số tài khoản: 14024276148663

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ
Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập286
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm282
  • Hôm nay17,053
  • Tháng hiện tại260,929
  • Tổng lượt truy cập23,683,895
Flag Counter
simple hit counter

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây