Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 30 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Nhạc Niệm Phật A Di Đà trợ Niệm 4 câu Chùa Khai Nguyên
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 782 | 128kb/s | 79:51 | 73.91 MB
Nhạc Niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1 tiếng
Trình bày: Chùa Khai Nguyên
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1232 | 128kb/s | 51:18 | 47.01 MB
Nhạc Niệm Phật nguyên chất
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1475 | 32kb/s | 65:13 | 14.93 MB
Niệm Phật trợ niệm vãng sinh
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1009 | 32kb/s | 118:23 | 27.1 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật 108
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1750 | 224kb/s | 11:30 | 18.49 MB
Nhạc Niệm Phật A Di Đà Phật đạo tràng Phước Ngọc
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1660 | 128kb/s | 5:48 | 5.31 MB
Nhạc niệm Phật 2012 Nam Mô A Di Ðà Phật
Trình bày: Nhạc Niệm Phật
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1922 | 128kb/s | 14:45 | 13.51 MB
Niệm Phật A Di Đà theo kiểu Tịnh Thất Quan Âm
Trình bày: Tịnh Thất Quan Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1379 | 64kb/s | 30:2 | 14.37 MB
Niệm Phật A Di Đà theo kiểu Tịnh Tông Học Hội
Trình bày: Chưa biết
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1781 | 128kb/s | 150:7 | 137.51 MB
Nam Mô A Di Đà Phật 1h
Trình bày: Nguyễn Đức
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1907 | 128kb/s | 61:49 | 56.61 MB
Niệm A Di Đà Phật 1h
Trình bày: Chùa Khai Nguyên
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1457 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Sám Hối Niệm Phật A Mi Đà
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 3458 | 96kb/s | 88:42 | 60.91 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Mới
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 2266 | 56kb/s | 33:5 | 13.35 MB
Niệm Phật A Mi Đà - Đi Kinh Hành
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 2057 | 56kb/s | 33:5 | 13.35 MB
Sám Hối - Nam Mô A Mi Đà Phật - Chậm
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1843 | 192kb/s | 73:54 | 101.54 MB
Nam Mô A Mi Đà Phật - Chậm - Trung bình - Đệm Nhạc nền
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1748 | 56kb/s | 31:10 | 12.59 MB
Nhạc Lễ Phật A Mi Đà
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 2301 | 56kb/s | 31:10 | 12.58 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Không Có nhạc
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1756 | 32kb/s | 59:49 | 13.73 MB
Niệm Phật Kinh Hành - Có nhạc
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 1942 | 32kb/s | 59:49 | 13.73 MB
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Niệm Phật Nhạc Tiếng Việt | Lượt nghe: 2523 | 192kb/s | 58:27 | 80.33 MB

1 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây