Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 106 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Quần thư trị yếu 360 – Tập 1
Trình bày: Thầy Thái Lễ Húc
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 187 | 0kb/s | 0:0 | 21.09 MB
Chia Sẻ Về Trách Nhiệm Xã Hội Của Các Doanh Nghiệp - Doãn Lương Diễn
Trình bày: Doãn Lương Diễn
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 238 | 128kb/s | 26:33 | 24.31 MB
Hán Tự - Không Thể Không Học, Không Biết Chữ Không Được - Hòa thượng Tịnh Không
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 245 | 128kb/s | 22:6 | 20.25 MB
Tha Lực và Tự Lực - Thầy Thích Chân Hiếu
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 233 | 128kb/s | 22:45 | 21 MB
Ba Niềm Tin - Thầy Thích Chân Hiếu
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 237 | 64kb/s | 38:25 | 17.75 MB
Ba điều trọng yếu thường ngày: Nói chuyện ít, niệm Phật nhiều... - Trước Tác của Đại sư Văn Giác
Trình bày: Đại sư Văn Giác
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 177 | 128kb/s | 1:43 | 1.6 MB
Trì danh niệm Phật cần phải có lòng Tin Chân Thật, Phát Nguyện Khẩn Thiết, Thực Hành Chuyên Nhất... - Ngữ Lục của Đại sư Đế Nhàn
Trình bày: Đại sư Đế Nhàn
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 131 | 128kb/s | 1:4 | 1 MB
Tin, Nguyện, Hạnh như đỉnh có ba chân, không thể thiếu một - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Trung Phong Thiền sư
Trình bày: Trung Phong Thiền sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 122 | 128kb/s | 3:0 | 2.77 MB
Bí Quyết Niệm Phật: Dùng chữ CHẾT đặt trong ý niệm - Thiền sư Thảo Am
Trình bày: Thiền sư Thảo Am
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 128 | 128kb/s | 1:58 | 1.83 MB
Phổ khuyến đồng bào toàn cầu niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát - Đại sư Ấn Quang
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 130 | 128kb/s | 1:55 | 1.78 MB
Ðạo lý Nhất Niệm gồm ba pháp: Tín, Nguyện, Hạnh - Tịnh Độ Pháp Ngữ của Đại sư U Khê
Trình bày: Đại sư U Khê
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 121 | 128kb/s | 7:4 | 6.5 MB
Ái bất nặng, bất sanh Ta Bà. Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ - Tịnh Độ Pháp Ngữ của Đại sư U Khê
Trình bày: Đại sư U Khê
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 139 | 128kb/s | 4:10 | 3.85 MB
Lục Đạo chúng sanh đều là Cha Mẹ ta - Tránh sát sanh - Phóng sanh - Ăn chay - Niệm Phật - Đại sư Ấn Quang
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 128 | 56kb/s | 17:7 | 6.86 MB
Ba Điều Quan Trọng Nhất lúc Lâm Chung - Đại sư Ấn Quang
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 129 | 56kb/s | 18:7 | 7.26 MB
Tu Tịnh Độ không cần cầu tỏ ngộ tâm tánh... - Mộng Du Tập - Đại sư Hám Sơn
Trình bày: Đại sư Hám Sơn
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 127 | 128kb/s | 3:3 | 2.82 MB
Học Đạo: Đạo lực tăng, nghiệp lực tiêu mòn..., mỗi niệm đều là Di Đà, nơi nào cũng là Cực Lạc; Cội gốc sanh tử tức là mọi thứ vọng tưởng hằng ngày... - Mộng Du Tập - Đại sư Hám Sơn
Trình bày: Đại sư Hám Sơn
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 123 | 128kb/s | 2:53 | 2.67 MB
Tu Tuệ ở chổ Quán tâm Niệm Phật làm bậc nhất; Tu Phước ở nơi Vạn hạnh: Cúng dường là trước tiên - Mộng Du Tập - Đại sư Hám Sơn
Trình bày: Đại sư Hám Sơn
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 125 | 128kb/s | 3:38 | 3.36 MB
Nếu muốn Tịnh cõi Phật, phải thanh tịnh tâm mình; Giữ giới Thân Khẩu Ý là thiết yếu cho tịnh tâm - Mộng Du Tập - Đại sư Hám Sơn
Trình bày: Đại sư Hám Sơn
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 121 | 128kb/s | 2:28 | 2.29 MB
Đôn Luân Tận Phận; Làm thiện, tránh ác - Pháp sư Tịnh Không
Trình bày: Hòa Thượng Tịnh Không
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 140 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Một mặt niệm Phật, một mặt tăng trưởng ái căn - Pháp Sư Thích Tự Liễu
Trình bày: Pháp Sư Thích Tự Liễu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 129 | 56kb/s | 26:8 | 10.48 MB

1 2 3 4 5 ...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây