Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 50 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 161 | 128kb/s | 21:56 | 20.09 MB
Tăng Khen Tăng - 13 (Nếu Muốn Phật Pháp Hưng - Chỉ Tăng Tán Thán Tăng) 14 lượt xem
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 338 | 192kb/s | 59:59 | 82.43 MB
Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 407 | 128kb/s | 10:23 | 9.51 MB
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 387 | 128kb/s | 26:15 | 24.04 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Tám - Nghe Kinh Được Lợi Ích
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 375 | 64kb/s | 2:40 | 1.26 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Bảy - Phúc Huệ Được Nghe
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 295 | 64kb/s | 1:24 | 0.69 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Sáu - Cần Tu Kiên Trì
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 291 | 64kb/s | 1:40 | 0.8 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Lăm - Chỉ Lưu Lại Một Kinh Này
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 270 | 64kb/s | 1:46 | 0.85 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Bốn - Thọ Ký Bồ Đề
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 302 | 64kb/s | 2:30 | 1.18 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Ba - Chẳng Phải Là Tiểu Thừa
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 352 | 64kb/s | 1:52 | 0.9 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi Mốt - Hoặc Tận Kiến Phật
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 272 | 64kb/s | 2:24 | 1.14 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Bốn Mươi - Biên Địa, Nghi Thành
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 298 | 64kb/s | 3:18 | 1.55 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Chín - Từ Thị Thuật Chỗ Thấy
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 306 | 64kb/s | 2:4 | 0.99 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Tám - Lễ Phật Hiện Ánh Sáng
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 361 | 64kb/s | 4:35 | 2.14 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Bảy - Như Người Nghèo Đặng Của Báo
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 284 | 64kb/s | 4:3 | 1.9 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Sáu - Bao Lượt Khuyên Lơn
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 310 | 64kb/s | 2:34 | 1.22 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Lăm - Trược Thế Ác Khổ
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 290 | 64kb/s | 11:39 | 5.38 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Bốn - Tâm Được Sáng Tỏ
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 285 | 64kb/s | 3:39 | 1.71 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Ba - Khuyến Dụ Sách Tấn
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 250 | 64kb/s | 6:50 | 3.17 MB
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm Ba Mươi Hai - Thọ Lạc Không Cùng Tận
Trình bày: Phật Thuyết Kinh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Phật Thuyết Kinh | Lượt nghe: 293 | 64kb/s | 3:29 | 1.64 MB

1 2 3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây