Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết. Phần 5 . Pháp Sư Tự Liễu..

(Lượt thính pháp: 317 Lượt xem)

Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết. Phần 4.. Pháp Sư Tự Liễu.

(Lượt thính pháp: 277 Lượt xem)

Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết. Phần 3.. Pháp Sư Tự Liễu

(Lượt thính pháp: 257 Lượt xem)

Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết. Phần 2 ..Pháp Sư Tự Liễu.

(Lượt thính pháp: 277 Lượt xem)

Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết .Phần 1. Pháp Sư Tự Liễu

(Lượt thính pháp: 333 Lượt xem)

VỪA NIỆM PHẬT LẠI VỪA TĂNG TRƯỞNG ÁI CĂN

(Lượt thính pháp: 771 Lượt xem)

Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh ★ Pháp sư Tịnh Không giảng

(Lượt thính pháp: 942 Lượt xem)

Nhật mộ đồ viễn trời đã xế bóng, đường về còn xa

(Lượt thính pháp: 773 Lượt xem)

SANH TỬ ĐẠI SỰ RẤT HAY NIỆM PHẬT PHẢI VÌ THẬT VÌ SANH TỬ A MI ĐÀ PHẬT

(Lượt thính pháp: 1300 Lượt xem)

SANH TỬ ĐẠI SỰ NIỆM PHẬT PHẢI VÌ THẬT VÌ SANH TỬ RẤT HAY A MI ĐÀ PHẬT 1

(Lượt thính pháp: 1441 Lượt xem)

SANH TỬ ĐẠI SỰ NIỆM PHẬT THIẾT YẾU 2

(Lượt thính pháp: 1195 Lượt xem)

SANH TỬ ĐẠI SỰ NIỆM PHẬT THIẾT YẾU 1

(Lượt thính pháp: 1276 Lượt xem)

SANH TỬ ĐẠI SỰ Thế Giới Cực Lạc làm quê hương để ta nương về

(Lượt thính pháp: 659 Lượt xem)

SANH TỬ CHUYỆN LỚN PHẦN 2 TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA

(Lượt thính pháp: 665 Lượt xem)

SANH TỬ CHUYỆN LỚN PHẦN 1 TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA

(Lượt thính pháp: 675 Lượt xem)

SANH TỬ CHUYỆN LỚN ÁI CHÍNH LÀ GỐC RỄ CỦA LUÂN HỒI

(Lượt thính pháp: 624 Lượt xem)

SANH TỬ CHUYỆN LỚN PHẦN 3 TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA

(Lượt thính pháp: 725 Lượt xem)

Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật, thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả

(Lượt thính pháp: 649 Lượt xem)

Hải Hiền Lão Hòa Thượng có dạy vãng sanh là việc của riêng mình

(Lượt thính pháp: 697 Lượt xem)

Khi Người Thân Vừa Mới Qua Đời Không Nên Khóc Và Đụng Vào Thân Họ

(Lượt thính pháp: 749 Lượt xem)

HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Bản mới 2015)

(Lượt thính pháp: 981 Lượt xem)

预知时至自在往生黄文新往生纪实强烈推荐

(Lượt thính pháp: 218 Lượt xem)

李福緣老居士往生紀實

(Lượt thính pháp: 272 Lượt xem)

Lão Cư sĩ Lý Phúc Duyên, Vãng Sanh Ký, Full HD, Thuyết minh

(Lượt thính pháp: 1348 Lượt xem)

Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Rất Hay)

(Lượt thính pháp: 1478 Lượt xem)

Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sinh - Bản có Thuyết Minh Mới Rất Hay

(Lượt thính pháp: 1259 Lượt xem)

Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Biểu Diễn Tự Tại Vãng Sanh

(Lượt thính pháp: 1457 Lượt xem)

Hải Hội Thánh Hiền 2015 - Lược thuật sự vãng sanh của lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi

(Lượt thính pháp: 1406 Lượt xem)

Lão Cư Sĩ Trung Vĩnh Xuân Vãng Sanh Ký Thuật (Tháng 10 năm 2013)

(Lượt thính pháp: 1260 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 8 - Cư Sĩ Thôi Tinh Lâm - HD

(Lượt thính pháp: 1683 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 7 - Cư Sĩ Hồ Hửu Tùng - HD

(Lượt thính pháp: 1575 Lượt xem)

4 Tuổi Phát Nguyện Vãng Sanh

(Lượt thính pháp: 1671 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 6 - Cư Sĩ Ngụy Diễm Hằng - HD

(Lượt thính pháp: 1494 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 5 - Cư Sĩ Tôn Ái Cúc - HD

(Lượt thính pháp: 1414 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 4 - Cư Sĩ Dương Hải Thúy - HD

(Lượt thính pháp: 1315 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 3 - Cư Sĩ Đổng Nghi Phấn - HD

(Lượt thính pháp: 1309 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 2 - Cư Sĩ Lưu Lệ Châu - HD

(Lượt thính pháp: 1226 Lượt xem)

Đông Thiên Mục Sơn - Kỳ Tích Vãng Sanh 1 - CS Trương Thái Hoàn - HD

(Lượt thính pháp: 1601 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây