Phật Học Vấn Đáp 2004 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 0 Lượt xem)

Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 320 Lượt xem)

Làm Thế Nào Để Xã Hội An Định, Hài Hòa, Thống Nhất - Thế Giới Hòa Bình (Thuyết minh)

(Lượt thính pháp: 267 Lượt xem)

Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị

(Lượt thính pháp: 237 Lượt xem)

Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 208 Lượt xem)

Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời

(Lượt thính pháp: 180 Lượt xem)

Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 193 Lượt xem)

Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - PS Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 274 Lượt xem)

Cách tạo phúc báu bố thí cúng dường

(Lượt thính pháp: 614 Lượt xem)

Oai Lực Một Câu A Di Đà Phật Vượt Qua Tất Cả Sám Pháp, Kinh Giáo, RẤT HAY

(Lượt thính pháp: 617 Lượt xem)

LÀM VIỆC THIỆN TÂM KHÔNG THIỆN VẪN LÀ ÁC,NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

(Lượt thính pháp: 590 Lượt xem)

LÀM VIỆC THIỆN TÂM KHÔNG THIỆN VẪN LÀ ÁC,NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

(Lượt thính pháp: 517 Lượt xem)

MỘT MẶT NIỆM PHẬT, MỘT MẶT TĂNG TRƯỞNG ÁI CĂN SANH TỬ

(Lượt thính pháp: 553 Lượt xem)

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI PS TỊNH KHÔNG giảng ngày 14 06 2017

(Lượt thính pháp: 557 Lượt xem)

Buông xả, Trì giới, niệm Phật

(Lượt thính pháp: 791 Lượt xem)

Mục Tiêu Chung Cực của Sự Học Phật, PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

(Lượt thính pháp: 733 Lượt xem)

Phân Biệt Cảnh PHẬT Cảnh Ma

(Lượt thính pháp: 872 Lượt xem)

Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không, 14/9/2014, Rất Hay, Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 725 Lượt xem)

Giới Là Hợp Tình Hợp Lý, Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 678 Lượt xem)

Đối Xử Bình Đẳng Chung Sống Hòa Bình, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 660 Lượt xem)

Cứu Độ Chúng Sanh, Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 741 Lượt xem)

Ăn uống và Sức khỏe, Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 689 Lượt xem)

Tứ Đại Thiên Vương, Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 771 Lượt xem)

Ý Nghĩa của 'Bổn Nguyện Niệm Phật' Tịnh Không pháp sư giảng

(Lượt thính pháp: 1097 Lượt xem)

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁU BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG - Pháp sư Tịnh Không thuyet phap

(Lượt thính pháp: 821 Lượt xem)

Tứ Đại Thiên Vương Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 782 Lượt xem)

Nói Về Nạo Phá Thai - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 1789 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây