Hãy xem những căn bệnh này,chúng ta có vướng phải hay không ...

(Lượt thính pháp: 35 Lượt xem)

Giới Là Hợp Tình Hợp Lý - Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 35 Lượt xem)

Cứu Độ Chúng Sanh - Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 40 Lượt xem)

Hóa Giải Xung Đột Nội Tâm - Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 37 Lượt xem)

Đối Xử Bình Đẳng Chung Sống Hòa Bình - Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 43 Lượt xem)

Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai - Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 47 Lượt xem)

Xem Trọng Nhân Quả - Tịnh Không Pháp Sư giảng

(Lượt thính pháp: 43 Lượt xem)

Thực Tiễn Sáu Phép Ba La Mật - Tịnh Không Pháp Sư giảng

(Lượt thính pháp: 39 Lượt xem)

Thế giới hài hoà bắt đầu từ tâm - Tịnh Không Pháp sư giảng

(Lượt thính pháp: 42 Lượt xem)

Khai Thị Cho Đồng Tu Tịnh Tông - Tịnh Không Pháp sư

(Lượt thính pháp: 39 Lượt xem)

Khác biệt Ma và Phật - Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 40 Lượt xem)

Ăn uống và Sức khỏe - Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 43 Lượt xem)

Ăn uống và Sức khỏe - Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 50 Lượt xem)

Nền Tảng Học Tập Để Bồi Dưỡng Ra Thánh Hiền Nhân - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 47 Lượt xem)

Hiếu Đạo Được Đề Xướng, Lòng Người Ắt Thiện Lương - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 51 Lượt xem)

Phật Học Vấn Đáp 2004 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 96 Lượt xem)

Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 455 Lượt xem)

Làm Thế Nào Để Xã Hội An Định, Hài Hòa, Thống Nhất - Thế Giới Hòa Bình (Thuyết minh)

(Lượt thính pháp: 391 Lượt xem)

Càng Học Lỗi Càng Nhiều, Càng Học Càng Đau Khổ - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị

(Lượt thính pháp: 356 Lượt xem)

Hiếu Đễ Chí Thành, Quang Minh Ngời Bốn Biển - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 343 Lượt xem)

Nửa Chậu Nước Nóng Trị Thiên Hạ, Bài Học Đầu Tiên Trong Đời

(Lượt thính pháp: 320 Lượt xem)

Lợi Ích Chân Thật Từ Việc Tiếp Nhận Giáo Dục Của Phật Đà - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 314 Lượt xem)

Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - PS Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 391 Lượt xem)

Cách tạo phúc báu bố thí cúng dường

(Lượt thính pháp: 732 Lượt xem)

Oai Lực Một Câu A Di Đà Phật Vượt Qua Tất Cả Sám Pháp, Kinh Giáo, RẤT HAY

(Lượt thính pháp: 763 Lượt xem)

LÀM VIỆC THIỆN TÂM KHÔNG THIỆN VẪN LÀ ÁC,NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

(Lượt thính pháp: 697 Lượt xem)

LÀM VIỆC THIỆN TÂM KHÔNG THIỆN VẪN LÀ ÁC,NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

(Lượt thính pháp: 637 Lượt xem)

MỘT MẶT NIỆM PHẬT, MỘT MẶT TĂNG TRƯỞNG ÁI CĂN SANH TỬ

(Lượt thính pháp: 671 Lượt xem)

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI PS TỊNH KHÔNG giảng ngày 14 06 2017

(Lượt thính pháp: 677 Lượt xem)

Buông xả, Trì giới, niệm Phật

(Lượt thính pháp: 932 Lượt xem)

Mục Tiêu Chung Cực của Sự Học Phật, PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

(Lượt thính pháp: 863 Lượt xem)

Phân Biệt Cảnh PHẬT Cảnh Ma

(Lượt thính pháp: 992 Lượt xem)

Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không, 14/9/2014, Rất Hay, Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 853 Lượt xem)

Giới Là Hợp Tình Hợp Lý, Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 798 Lượt xem)

Đối Xử Bình Đẳng Chung Sống Hòa Bình, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 807 Lượt xem)

Cứu Độ Chúng Sanh, Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 856 Lượt xem)

Ăn uống và Sức khỏe, Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 813 Lượt xem)

Tứ Đại Thiên Vương, Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 888 Lượt xem)

Ý Nghĩa của 'Bổn Nguyện Niệm Phật' Tịnh Không pháp sư giảng

(Lượt thính pháp: 1241 Lượt xem)

CÁCH TẠO PHƯỚC BÁU BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG - Pháp sư Tịnh Không thuyet phap

(Lượt thính pháp: 950 Lượt xem)

Tứ Đại Thiên Vương Tịnh Không Pháp Sư

(Lượt thính pháp: 908 Lượt xem)

Nói Về Nạo Phá Thai - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 1911 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây