Minh bạch sự lý tự nghĩ năng lực của mình

(Lượt thính pháp: 353 Lượt xem)

SANH TỬ ĐẠI SỰ Thế Giới Cực Lạc làm quê hương để ta nương về 2

(Lượt thính pháp: 671 Lượt xem)

Tâm này lúc có, lúc không Bình thường thì nó giống như có, nhưng ở tình trạng cấp bách thì không có

(Lượt thính pháp: 297 Lượt xem)

Tội trộm cắp của người xuất gia, Phật không cứu được, ,tập 537

(Lượt thính pháp: 309 Lượt xem)

Nữ sắc là xiềng xích trong thế gian, người phàm tham đắm rồi không thể thoát ra được

(Lượt thính pháp: 352 Lượt xem)

MỘT MẶT NIỆM PHẬT, MỘT MẶT TĂNG TRƯỞNG ÁI CĂN SANH TỬ

(Lượt thính pháp: 348 Lượt xem)

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI PS TỊNH KHÔNG giảng ngày 14 06 2017

(Lượt thính pháp: 324 Lượt xem)

Nếu người niệm Phật cũng nói, tiền quan trọng nhất, vậy được, niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ

(Lượt thính pháp: 327 Lượt xem)

Ma vương nói, đợi đến Mạt pháp, Ta sẽ bảo con ma, cháu ma của ta xuất gia, mặc áo Ca sa, đến phá hoạ

(Lượt thính pháp: 340 Lượt xem)

Liên Trì đại sư nói, chánh và phụ đều là Phật A Di Đà, không nên đi tìm cái gì khác nữa 303

(Lượt thính pháp: 331 Lượt xem)

SANH TỬ CHUYỆN LỚN PHẦN 3 TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA

(Lượt thính pháp: 376 Lượt xem)

NHẪN là đại học vấn, quý vị mọi lúc mọi nơi đều đang thử nghiệm công phu 17

(Lượt thính pháp: 335 Lượt xem)

Nếu người niệm Phật cũng nói, tiền quan trọng nhất, vậy được, niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ quỷ

(Lượt thính pháp: 337 Lượt xem)

Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật, thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả

(Lượt thính pháp: 325 Lượt xem)

Hải Hiền Lão Hòa Thượng có dạy vãng sanh là việc của riêng mình

(Lượt thính pháp: 829 Lượt xem)

Ma vương nói, đợi đến Mạt pháp, Ta sẽ bảo con ma, cháu ma của ta xuất gia, mặc áo Ca sa, đến phá hoạ

(Lượt thính pháp: 298 Lượt xem)

Liên Trì đại sư nói, chánh và phụ đều là Phật A Di Đà, không nên đi tìm cái gì khác nữa 303

(Lượt thính pháp: 337 Lượt xem)

Cả ngày chúng ta bận bịu những sự việc chẳng cần thiết, đảo lộn gốc và ngọn

(Lượt thính pháp: 648 Lượt xem)

Cha mẹ và chính mình nhất định là hữu duyên; không có duyên, quý vị sẽ chẳng tìm được 104

(Lượt thính pháp: 444 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây