Minh bạch sự lý tự nghĩ năng lực của mình

SANH TỬ ĐẠI SỰ Thế Giới Cực Lạc làm quê hương để ta nương về 2

Tâm này lúc có, lúc không Bình thường thì nó giống như có, nhưng ở tình trạng cấp bách thì không có

Tội trộm cắp của người xuất gia, Phật không cứu được, ,tập 537

Nữ sắc là xiềng xích trong thế gian, người phàm tham đắm rồi không thể thoát ra được

MỘT MẶT NIỆM PHẬT, MỘT MẶT TĂNG TRƯỞNG ÁI CĂN SANH TỬ

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO CHẲNG SAI PS TỊNH KHÔNG giảng ngày 14 06 2017

Nếu người niệm Phật cũng nói, tiền quan trọng nhất, vậy được, niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ

Ma vương nói, đợi đến Mạt pháp, Ta sẽ bảo con ma, cháu ma của ta xuất gia, mặc áo Ca sa, đến phá hoạ

Liên Trì đại sư nói, chánh và phụ đều là Phật A Di Đà, không nên đi tìm cái gì khác nữa 303

SANH TỬ CHUYỆN LỚN PHẦN 3 TRỜI ĐÃ XẾ BÓNG, ĐƯỜNG VỀ CÒN XA

NHẪN là đại học vấn, quý vị mọi lúc mọi nơi đều đang thử nghiệm công phu 17

Nếu người niệm Phật cũng nói, tiền quan trọng nhất, vậy được, niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ quỷ

Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật, thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả

Hải Hiền Lão Hòa Thượng có dạy vãng sanh là việc của riêng mình

Ma vương nói, đợi đến Mạt pháp, Ta sẽ bảo con ma, cháu ma của ta xuất gia, mặc áo Ca sa, đến phá hoạ

Liên Trì đại sư nói, chánh và phụ đều là Phật A Di Đà, không nên đi tìm cái gì khác nữa 303

Cả ngày chúng ta bận bịu những sự việc chẳng cần thiết, đảo lộn gốc và ngọn

Cha mẹ và chính mình nhất định là hữu duyên; không có duyên, quý vị sẽ chẳng tìm được 104

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây