Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Đồ

Diễn đọc Kinh Cha Me Ân Trọng, giọng nữ Hà Nội, Pháp Âm HD

地藏菩薩的故事{HD}The Story of Kshitigarbha Bodhisattva

Tụng Kinh Từ Tâm

Kinh Vô Lượng Thọ, Phụ Đề, Làng A Mi Đà

TRƯỜNG CA KINH A MI ĐÀ - FULL HD - RẤT HAY

TỤNG KINH A DI ĐÀ Hán Văn Có Chữ

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - The Story of the Casket Seal Dhāraṇī

Phim Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ phụ đề Việt ngữ

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Ultra HD

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Ultra HD 4k

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2016 - The Buddha said boundless life of classic, phát trực tuyến

Phương pháp Quán Tưởng cõi nước Tây Phương Cực Lạc

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2016 - The Buddha said boundless life of classic

Đức Phật Vô Lượng Thọ - HD

Tung Kinh Vo Luong Tho âm Hán Việt

TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHÁP SƯ NGỘ THÔNG SYDNEY

Kinh Địa Tạng Tụng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Bản tụng nhanh trọn bộ FUll HD

Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát - The Story of Kṣitigarbha Bodhisattva - giọng Bắc

Sự Tích Địa Tạng Bồ-tát - The Story of Kṣitigarbha Bodhisattva - giọng Trung Nam

PhapAmHD.Com - KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Phụ đề

Tụng 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Ðà - HT. Thích Trí Thoát

Kinh A Di Đà (Nghĩa Việt) - HT. Thích Trí Thoát tụng

Kinh A Di Đà (Hán Âm) - HT. Thích Trí Thoát tụng

48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà - HT. Thích Trí Thoát tụng

KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ [Phụ đề]

Kinh Vô Lượng Thọ [kinh sách]

Kinh Vô Lượng Thọ [kinh sách]

12 Lời Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

Phật nói Kinh A Di Đà [kinh sách]

Phật nói Kinh A Di Đà [♪ phụ đề ♪ HD]

Phật nói Kinh A Di Đà [♪ phụ đề ♪ HD]

Đức Phật nói về cuộc sống vô biên ở Cực Lạc Quốc - The Buddha said boundless life of classic HD 4K

Phẩm Phổ - Hiền Hạnh Nguyện - 2015 - Tiếng Việt - Rõ nét rất đẹp - Full HD

Phật Thuyết Kinh A Mi Đà ( A Di Đà - Amitabha - Amituofo) - Rất Đẹp - Tiếng Việt - 2015 Full HD

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương - 2015 Full HD

Phật Thuyết Kinh A Mi Đà ( A Di Đà - Amitabha - Amituofo) - Rất Đẹp - 2015 Full HD

Thất Phật Như Lai - Sám Hối Niệm Phật - Phật Thuyết Kinh A Mi Đà - Rất Đẹp - 2015 Full HD

《佛說阿彌陀經》 上集 (下集正在製作) Aputi佛典動畫 HD

《大勢至菩薩念佛圓通章》 Aputi佛典動畫 HD

《普賢行願品》 Aputi佛典動畫 HD

《普賢行願品》 動畫

《佛說無量壽經》 2015年最新佛典動畫 高清 The Buddha said boundless life of classic HD

Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

Kinh Sám Hối Hồng danh ( Có Chữ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

TỤNG 48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ ( CÓ CHỮ ) - ĐĐ.THÍCH TRÍ THOÁT

Tụng Kinh A Di Đà 3D ( Phụ Đề - Dịch Nghĩa ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát

Giọng Trung- Nam - Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời - The Buddha Speaks The Sutra On Cause And Effect In The Three Periods Of Time

Giọng Trung Nam - Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni - The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity, the Extinction of Offences and the Protection of Young Children

Giọng Bắc - Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni - The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity, the Extinction of Offences and the Protection of Young Children

Giọng Bắc - Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp - The Sutra As Spoken By The Buddha On The Profound Kindness Of Parents And The Difficulties In Repaying Them

Giọng Trung - Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp - The Sutra As Spoken By The Buddha On The Profound Kindness Of Parents And The Difficulties In Repaying Them

Cửu Sắc Lộc - The Nine-Colored Deer - Giọng Trung Nam

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hình Ảnh Rõ Nét, 2014 Phim Hoạt Hình Phật Giáo, Rất Hay

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh Usnisa Vijana Dharani Sanskrit chanting

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả - Phần 3

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả - Hai Cậu Bé

Tụng Kinh Địa Tạng - Quyển Hạ - có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng

Tụng Kinh Địa Tạng - Quyển Trung - có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng

Tụng Kinh Địa Tạng - Quyển Thượng - có chữ - Thầy Thích Trí Thoát tụng

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH Phiên Bản 3D 2014

Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Mới Rất Hay

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

Tụng Kinh Vu Lan - Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

Tụng Kinh Vu Lan - Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva

Phẩm Lợi Ích của Sự Thấy Nghe - The Benefit of Seeing and Hearing

Phẩm Lợi Ích Kẻ Sống và Người Đã Mất - Benefiting the Living and the Dead

Quang Mục Cứu Mẹ - Bright-Eyes Rescuing Her Mother

Câu Chuyện của Hai Vị Vua The Story of Two Kings

Năm Trọng Tội Ngỗ Nghịch và Vô Gián Địa Ngục - Five Major Offenses and Avici Hell

Thánh Nữ Bà-la-môn - The Story of the Brahmān Girl

Phật Thuyết Kinh A Mi Đà - China - Buddha Speak of Amitabha Sutra 2011

Sự Tích Phật A Di Đà (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Sự Tích Đức Phật Thích Ca 2/2 - The Life of Buddha 2

Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni The Dharani Sutra of the Buddha on Longevity, the Extinction of Offences and the Protection of Young Children

Lục Tự Đại Minh Chú - 六字大明咒 - The Six-C-haracter Great Bright Mantra phần 1

Lục Tự Đại Minh Chú - 六字大明咒 - The Six-C-haracter Great Bright Mantra phần 2

Đại Bi Chú Xuất Tượng - Eighty-four Transformations of the Great Compassion Mantra

Diễn Đọc Chú Đại Bi - Reading the Great Compassion Mantra

Phật Thuyết Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Đà Thiên

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phần 1

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức - Medicine Buddha Sutra

Sự Tích Đức Phật Thích Ca 1/2 - The Life of Buddha 1

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - The Story of the Casket Seal Dhāraṇī

Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội Sanghata Sutta - HD 1920x1080

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây