Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 59 & 60 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 100 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 57 & 58 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 88 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 55 & 56 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 98 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 53 & 54 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 94 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 51 & 52 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 100 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 49 & 50 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 87 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 47 & 48 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 129 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 45 & 46 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 96 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 43 & 44 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 88 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 41 & 42 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 109 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 39 & 40 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 125 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 37 & 38 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 130 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 35 & 36 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 85 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 33 & 34 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 95 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 31 & 32 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 116 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 29 & 30 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 88 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 27 & 28 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 104 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 25 & 26 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 90 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 23 & 24 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 82 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 21 & 22 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 101 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 19 & 20 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 97 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 17 & 18 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 86 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 15 & 16 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 77 Lượt xem)

Kinh Vô Luợng Thọ (1998) tập 13 & 14 - Pháp sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 106 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 11 Và 12 - Giảng Lần Thứ 10, 1998

(Lượt thính pháp: 964 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 09 Và 10 - Giảng Lần Thứ 10, 1998

(Lượt thính pháp: 902 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 07 Và 08 - Giảng Lần Thứ 10, 1998

(Lượt thính pháp: 954 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 05 Và 06 - Giảng Lần Thứ 10, 1998

(Lượt thính pháp: 838 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 03 Và 04 - Giảng Lần Thứ 10, 1998

(Lượt thính pháp: 835 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 01 Và 02 - Giảng Lần Thứ 10, 1998

(Lượt thính pháp: 1395 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây