Trương Thành Hiếu Dưỡng Cha Mẹ (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 40 Lượt xem)

Dưới Con Dao Mổ Là Người Thân Của Chính Mình (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 32 Lượt xem)

Hãy Bắt Đầu Bằng Sự Đồng Cảm (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 232 Lượt xem)

Đời Đời Làm Heo (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 276 Lượt xem)

Tặng Cho Thịt Cũng Là Đồng Tội Với Sát Sanh (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 227 Lượt xem)

Một Niệm Thiện Lành Chuyển Đổi Vận Mạng (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 196 Lượt xem)

Hết Thảy Khởi Tâm Động Niệm Đều Là Nghiệp (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 220 Lượt xem)

Câu Chuyện Về Phương Hiếu Nhụ và Rắn (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 192 Lượt xem)

Dĩ Hòa Vi Quý Bắt Đầu Làm Từ Tâm (2/6/2018) - Lão Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 193 Lượt xem)

Đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

(Lượt thính pháp: 186 Lượt xem)

Người Đẹp Biến Thành Bà Lão (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 211 Lượt xem)

Công Đức Phải Làm Cho Đến Viên Mãn (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 216 Lượt xem)

Ăn Chay Phá Giới Gặp Quả Báo Hiện Đời (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 186 Lượt xem)

Tình Thương Điên Đảo (Phim Hoạt Hình)

(Lượt thính pháp: 201 Lượt xem)

Thủ Dâm Là Tà Dâm, Những Điều Phái Nam Cần Nên Biết

(Lượt thính pháp: 553 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 5/5

(Lượt thính pháp: 852 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 4/5

(Lượt thính pháp: 937 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 3/5

(Lượt thính pháp: 990 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 2/5

(Lượt thính pháp: 1012 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 1/5

(Lượt thính pháp: 975 Lượt xem)

Quý tiếc mạng sống xin đừng phá thai - tập 1 - HT Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 971 Lượt xem)

Âm Luật Vô Tình Quả Báo Của Tà Dâm Tập 2

(Lượt thính pháp: 1088 Lượt xem)

Âm Luật Vô Tình Quả Báo Của Tà Dâm Tập 1

(Lượt thính pháp: 1260 Lượt xem)

Nhân Quả Báo Ứng - Quả Báo của việc tự sát

(Lượt thính pháp: 1264 Lượt xem)

Lợi Ích của việc Ăn Chay (HQ)

(Lượt thính pháp: 1136 Lượt xem)

Thập Điện Diêm Vương Mười Tầng Địa Ngục Official 1

(Lượt thính pháp: 1162 Lượt xem)

Phóng Sinh Vấn Đáp - Phóng Sinh và Hộ Sinh - Cá Báo Oán, Ếch trả ơn người phóng sinh DVD

(Lượt thính pháp: 1564 Lượt xem)

Phóng Sinh Vấn Đáp - Phóng Sinh và Hộ Sinh - Cá Báo Oán, Ếch trả ơn người phóng sinh

(Lượt thính pháp: 1544 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 5/5

(Lượt thính pháp: 1492 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 4/5

(Lượt thính pháp: 1533 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 3/5

(Lượt thính pháp: 1512 Lượt xem)

《玉歷寶鈔》 2015年因果學習動畫 DVD清晰流暢版

(Lượt thính pháp: 1175 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 2/5

(Lượt thính pháp: 1616 Lượt xem)

好淫縱欲,死墮地獄 《陰律無情》 全集完整版

(Lượt thính pháp: 153 Lượt xem)

Phim Địa Ngục Ký Sự - tập 1/5

(Lượt thính pháp: 1506 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 7-7

(Lượt thính pháp: 1728 Lượt xem)

Cá Báo Oán

(Lượt thính pháp: 1542 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 7-7

(Lượt thính pháp: 1460 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 6-7

(Lượt thính pháp: 1630 Lượt xem)

Sự phá hoại kinh hoàng khi hút thuốc lá Ai đang hút thuốc nhất định phải xem cái này

(Lượt thính pháp: 1679 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 5-7

(Lượt thính pháp: 1941 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 4-7

(Lượt thính pháp: 1401 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 3-7

(Lượt thính pháp: 1380 Lượt xem)

Địa Ngục Biến Tướng Đồ - Tiếng Việt

(Lượt thính pháp: 1799 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 2-7

(Lượt thính pháp: 1395 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời tập 1-7

(Lượt thính pháp: 1234 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời, Quyển 4 Full

(Lượt thính pháp: 1072 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời, Quyển 3 Full

(Lượt thính pháp: 1203 Lượt xem)

Địa Ngục Biến Tướng Đồ - Tiếng Việt

(Lượt thính pháp: 1268 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời, Quyển 2, Full

(Lượt thính pháp: 1059 Lượt xem)

Địa Ngục Biến Tướng Đồ 粵語地獄變相圖導覽因果電影 - Chinese Version

(Lượt thính pháp: 1520 Lượt xem)

Báo Ứng Hiện Đời, Quyển 1 Full

(Lượt thính pháp: 1444 Lượt xem)

Các tội tà dâm - Địa Ngục của tội Tà Dâm - mại dâm,gái gọi,trai bao,ăn chơi

(Lượt thính pháp: 1671 Lượt xem)

Hell English Movie - Địa Ngục Biến Tướng Đồ - Bản Tiếng Anh

(Lượt thính pháp: 1511 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây