Bathing of the Buddha 浴佛歌

Bathing of the Buddha 浴佛歌

656 lượt xem
Loading...
Nghe Audio mp3:

Bathing of the Buddha 浴佛歌

656 lượt xem

Buddhist Song - Bathing of the Buddha | 《浴佛歌》 
词:星云大师 曲:黄贾杰 演唱:曾国珲 制作:彭学斌@口袋音乐

恭維往昔三千年,花卉爭妍四月天;
(3000 years ago in April when flowers bloom,)
藍毘尼園獅子吼,大同世界我稱先;
(In the gardens of Lumbini where the lions roar, I have arrived in this world.)
誕生五國有因緣,富貴榮華誰比肩;
(With affinity I am born into the kingdom with unparalled wealth.)
獨往山中修行去,菩提樹下悟真禪;
(In solitary cultivation in the mountains, I have attained Enlightenment under the Bodhi Tree.)
娑婆世界廣無邊,方便門開垂法筵;
(In the expansive world of the Samsara, the Dharma is taught to all.)
大慈悲乳施不盡,說法隨機萬億遍;
(With great compassion, the Dharma is expounded countless times.)
皈依頂禮世尊前,覺枝星華日月鮮;
(My refuge and homage to the Buddha affirmed constantly)
信手拈來常供養,同登一味法輪船。
(My constant offerings to wish all beings to attain Nirvana)

Gōngwéi wǎngxī sānqiānnián, huāhuì zhēng yán sì yuè tiān;

lán pí ní yuán shīzi hǒu, dàtóng shìjiè wǒ chēng xiān;

dànshēng wǔ guóyǒu yīnyuán, fùguì rónghuá shuí bǐjiān;

dú wǎng shānzhōng xiūxíng qù, pútí shù xià wù zhēn chán;

suōpó shìjiè guǎng wúbiān, fāngbiàn mén kāi chuí fǎ yán;

dà cíbēi rǔ shī bù jìn, shuōfǎ suíjī wàn yì biàn;

guīyī dǐnglǐ shìzūn qián, jué zhī xīng huá rì yuè xiān;

xìnshǒuniānlái cháng gòngyǎng, tóng dēng yīwèi fǎ lúnchuán.

Download : http://www.4shared.com/video/3TBIk9Zice/Buddhist_Song_-_Bathing_of_the.html

full version https://youtu.be/I1o9pPjiLf0

Các chủ đề khác :(Chú ý danh mục nào chưa có video sẽ hiện thị 0 Video thì không truy cập vào đỡ mất công)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây