Phát Tâm Xây Dựng Đại Tượng Phật A Mi Đà Vì Hòa Bình Thế Giới
dai tuong phat1024

Phim đức Phật , Buddha , Tập 55 , Kết thúc phim Buddha

(Lượt thính pháp: 1292 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 54 , Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 938 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 53 , Bữa ăn cuối cùng của Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 931 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 52 , Mogalana và Sariptta Hai nhập Niết-bàn [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 787 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 51 , Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 789 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 50 , Vua Ajātasattu qui y Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 817 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 49 , Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 724 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 48 , Tinh xá Jetavana gặp nạn [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 648 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 47 , Thiếu nữ mang thai hại Buddha [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 751 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 46 , Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala Engsub [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 703 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 45 , Xích mích tăng chúng ở Kosambi Hoa [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 818 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 44 , Thu nhận nữ giới xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 985 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 43 , Vua Suddhodana băng hà [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1105 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 42 , Buddha giảng dạy đạo lý trị nước [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 725 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 41 , Nanda và Rahula xuất gia [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 773 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 40 , Buddha về thăm Kapilavastu [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 1042 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 39 , Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung [DPA lồng tiếng và Engsub]

(Lượt thính pháp: 853 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 38 , Thu nhận Moghalana va Sariputta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1807 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , Tập 37 , Độ vua Bimbhisala DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1544 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 36, Buddha hóa độ 3 anh em Kassapa Ca Diếp DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1588 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 35, Chuyển bánh xe Pháp DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1408 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 34, Chứng thành chánh giác Buddha DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 2051 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 33, Tìm ra phương pháp tu hành DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1406 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 32, Chuyên tu khổ hạnh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1475 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha, Tập 31, Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1670 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 30 , Thành tựu trong thiền định, DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1618 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 29 , Người thầy đầu tiên Alara Kalama DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1306 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 28 , Rừng tịnh tu của Alara Kalama DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1186 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 27 , Siddhata xuất gia tìm đạo DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1181 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 26 , Chiến tranh là chết chóc DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1294 Lượt xem)

Phim đức Phật, Buddha , Tập 25 , Siddhata phản đối tế lễ sứ Magadha DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1175 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 24 , Rahula chào đời DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1461 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 23 , Phân phát lương thực cho người nghèo DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1293 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 22 , Nỗi buồn khi biết về mẹ Maya DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1203 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 21 , Siddha đi dạo ngoài thành DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1231 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 20 , Xung đột nội bộ tộc Sakya DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1160 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 19 , Thử thách của Amrapali DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1300 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 18 , Hôn lễ Siddhata va Yasodara DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1189 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 17 , Chuẩn bị hôn lễ của thái tử Siddhât DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1179 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 16 , Quân Kosala thất bại DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1331 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 15 , Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1356 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 14 , Phản đối truyền thống Brahmana DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1278 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 13 , Tình yêu đôi lứa Siddharta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1280 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 12 , Vua cha dự tính hôn nhân cho Siddharta DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 984 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 11 , Siddharta và quyền bình đẳng nữ giới DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1084 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 10 , Sự quyến rũ đời sống vương giả DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1047 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 9 , Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1036 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 8 , Chiến Thắng Vinh Quang DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 1019 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 7 , Siddhatta trưởng thành DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 687 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 6 , Bẩm Tánh Từ Bi Và Tài Năng Tuổi Trẻ DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 681 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 5 , Câu Chuyện Cứu Thiên Nga DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 767 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 4 , Siddhatta Thời Thơ Ấu DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 670 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 3 , Kế hoạch Vua cha Xây thành mới DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 623 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 2 , Tiên Asita đoán tướng cho thái tử sơ sinh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 624 Lượt xem)

Phim đức Phật , Buddha , tập 1 , Buddha đản sanh DPA lồng tiếng và Engsub

(Lượt thính pháp: 957 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 55/55 HD

(Lượt thính pháp: 3609 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 54/55 HD

(Lượt thính pháp: 4976 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 53/55 HD

(Lượt thính pháp: 3792 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 52/55 HD

(Lượt thính pháp: 6463 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 51/55 HD

(Lượt thính pháp: 6128 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 50/55 HD

(Lượt thính pháp: 4920 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 49/55 HD

(Lượt thính pháp: 6496 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 48/55 HD

(Lượt thính pháp: 9000 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 47/55 HD

(Lượt thính pháp: 5159 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 46/55 HD

(Lượt thính pháp: 10152 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 45/55 HD

(Lượt thính pháp: 10285 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 44/55 HD

(Lượt thính pháp: 3965 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 43/55 HD

(Lượt thính pháp: 4528 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 42/55 HD

(Lượt thính pháp: 6386 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 41/55 HD

(Lượt thính pháp: 7147 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 40/55 HD

(Lượt thính pháp: 3610 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 39/55 HD

(Lượt thính pháp: 4948 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 38/55 HD

(Lượt thính pháp: 5915 Lượt xem)

Phim Ấn Độ BUDDHA Tóm lược nội dung từ sơ sinh đến thành đạo

(Lượt thính pháp: 737 Lượt xem)

The Story Of The Buddha's Life From 'Little Buddha' Film English

(Lượt thính pháp: 813 Lượt xem)

Buddha Series Theme Song Part 2 HD Sub Việt HQ Teaser

(Lượt thính pháp: 836 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 37/55 HD

(Lượt thính pháp: 4494 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 36/55 HD

(Lượt thính pháp: 3086 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 35/55 HD, Tứ Thánh Đế

(Lượt thính pháp: 3451 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 34/55 HD, Sự Giác Ngộ

(Lượt thính pháp: 4841 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 33/55 HD, Sự Giác Ngộ

(Lượt thính pháp: 3645 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 32/55 HD

(Lượt thính pháp: 5060 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 31/55 HD

(Lượt thính pháp: 8642 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 30/55 HD

(Lượt thính pháp: 5416 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 29/55 HD

(Lượt thính pháp: 5393 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 28/55 HD

(Lượt thính pháp: 5583 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 27/55 HD

(Lượt thính pháp: 4795 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 26/55 HD

(Lượt thính pháp: 6059 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 25/55 HD

(Lượt thính pháp: 4052 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 24/55 HD

(Lượt thính pháp: 4650 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 23/55 HD

(Lượt thính pháp: 3779 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 22/55 HD

(Lượt thính pháp: 5340 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 22/55 HD, Phụ đề Tiếng Việt

(Lượt thính pháp: 3371 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 21/55 HD

(Lượt thính pháp: 3723 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 20/55 HD

(Lượt thính pháp: 3278 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 19/55 HD

(Lượt thính pháp: 3353 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 18/55 HD

(Lượt thính pháp: 2822 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 17/55 HD

(Lượt thính pháp: 3914 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 16/55 HD

(Lượt thính pháp: 2706 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 15/55 HD

(Lượt thính pháp: 3371 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 16/55 HD - Phụ Đề tiếng Việt

(Lượt thính pháp: 2595 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 14/55 HD

(Lượt thính pháp: 2567 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 13/55 HD

(Lượt thính pháp: 3260 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 12/55 HD

(Lượt thính pháp: 3336 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 11/55 HD

(Lượt thính pháp: 2334 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 10/55 HD

(Lượt thính pháp: 1989 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 09/55 HD

(Lượt thính pháp: 1684 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 08/55 HD

(Lượt thính pháp: 1191 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 07/55 HD

(Lượt thính pháp: 949 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 6/55 HD

(Lượt thính pháp: 2173 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 5/55 HD

(Lượt thính pháp: 2700 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 4/55 HD

(Lượt thính pháp: 4196 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 3/55 HD

(Lượt thính pháp: 10014 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 2/55 HD

(Lượt thính pháp: 1667 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 1/55 HD

(Lượt thính pháp: 4382 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 1/55 - Giọng Ngọc San HD

(Lượt thính pháp: 1239 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Giới thiệu Thuyết minh, Mở đầu TEASER

(Lượt thính pháp: 721 Lượt xem)

Buddha - Đức Phật, Thuyết minh, Tập 1/55 - (Bật CC để mở phụ đề Việt)

(Lượt thính pháp: 1394 Lượt xem)
Xây Dựng Tháp Báo Ân
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập159
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm144
  • Hôm nay13,314
  • Tháng hiện tại284,582
  • Tổng lượt truy cập20,768,880
Flag Counter
simple hit counter
Nghe Pháp Âm

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây