Thăm Khải Hoàn Môn Thủ Đô Delhi tại Ấn Độ

(Lượt thính pháp: 111 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 29 - Nơi Đức Phật nhập định lên Cung Trời Đao Lợi Thuyết Kinh Địa Tạng

(Lượt thính pháp: 123 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 28 - Thăm Kỳ Viên Đại Tinh Xá

(Lượt thính pháp: 142 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 27 - Vườn Lâm Tỳ Ni Nơi Đức Phật Đản Sinh

(Lượt thính pháp: 118 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật Phật 26 - Thăm Thành Ca-Tỳ-La-Vệ

(Lượt thính pháp: 107 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 25 - Thăm Tháp Hòa bình của Phật giáo Nhật bản tại Nepal

(Lượt thính pháp: 116 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 24 - Đỉnh lễ Tháp Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật

(Lượt thính pháp: 120 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 23 - Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn

(Lượt thính pháp: 111 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 22 - Thăm nhà Thuần Đà cúng Đức Phật bữa ăn cuối cùng

(Lượt thính pháp: 108 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 21 - Thăm Tháp Kesariya

(Lượt thính pháp: 114 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 20 - Thăm thánh tích nơi chôn Xá Lợi Đức Phật

(Lượt thính pháp: 113 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 19 - Đỉnh lễ Tháp Ngài A-Nan, Trụ đá A-sô-ka, nơi thành lập Ni Đoàn

(Lượt thính pháp: 145 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 18 - Thăm Trúc Lâm Tịnh Xá

(Lượt thính pháp: 132 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 17 - Thăm nơi Vua A Xà Thế giam cha mình Tần Bà Sa La

(Lượt thính pháp: 120 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 16 - Linh Thứu Sơn

(Lượt thính pháp: 125 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 15 - Thăm Đại học Nalanda

(Lượt thính pháp: 120 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 14 , Từ thiện tại Ngôi Làng của Nàng Sujata

(Lượt thính pháp: 104 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 13 , Thăm chùa Tây Tạng

(Lượt thính pháp: 128 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 12 , Bồ Đề Đạo Tràng

(Lượt thính pháp: 117 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 11 , Thăm Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự

(Lượt thính pháp: 119 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 10 , Thăm chùa Nhật Bản

(Lượt thính pháp: 130 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 9 ,Từ thiện tại Khổ Hạnh Lâm

(Lượt thính pháp: 113 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 8 , Khổ Hạnh Sơn

(Lượt thính pháp: 118 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 7 , Cô gái Sujata cúng dàng Đức Phật bát Sữa

(Lượt thính pháp: 119 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 6 , Chùa Tích Lan

(Lượt thính pháp: 131 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 5 , Vườn Nai và Trụ đá Asoka

(Lượt thính pháp: 135 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 4 , Thuyết Pháp tại Vườn Nai

(Lượt thính pháp: 123 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 3 , Vườn Lộc Uyển 1

(Lượt thính pháp: 117 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 2 , Sông hằng linh thiêng

(Lượt thính pháp: 111 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 1, Đặt chân lên Đất Ấn

(Lượt thính pháp: 113 Lượt xem)

Đạo tràng TTHH Việt Nam Chùa Khai Nguyên hành hương Về Thăm Đất Phật, quá cảnh tại sân bay Bangkok

(Lượt thính pháp: 90 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật KUSINAGAR

(Lượt thính pháp: 143 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật KESHERYA

(Lượt thính pháp: 160 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật KAPILAVATTHU INDIA

(Lượt thính pháp: 98 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật KAPILAVATTH NEPAL

(Lượt thính pháp: 101 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật VARANASI

(Lượt thính pháp: 93 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật Lâm Tỳ Ni

(Lượt thính pháp: 90 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 03

(Lượt thính pháp: 99 Lượt xem)

Theo dấu chân Phật 2

(Lượt thính pháp: 100 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 02

(Lượt thính pháp: 102 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật 1

(Lượt thính pháp: 98 Lượt xem)

Theo dấu Chân Phật 01

(Lượt thính pháp: 83 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật SAVATTHI 2

(Lượt thính pháp: 109 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật SAVATTHI 1

(Lượt thính pháp: 89 Lượt xem)

Theo Dấu Chân Phật NALANDA

(Lượt thính pháp: 134 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây