Tập 83, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 357 Lượt xem)

Tập 82, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 220 Lượt xem)

Tập 81, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 286 Lượt xem)

Tập 80, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 262 Lượt xem)

Tập 79, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 272 Lượt xem)

Tập 78, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 244 Lượt xem)

Tập 77, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 245 Lượt xem)

Tập 76, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 234 Lượt xem)

Tập 75, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 282 Lượt xem)

Tập 74, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 237 Lượt xem)

Tập 73, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 232 Lượt xem)

Tập 72, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 254 Lượt xem)

Tập 71, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 243 Lượt xem)

Tập 70, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 262 Lượt xem)

Tập 69, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 253 Lượt xem)

Tập 68, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 233 Lượt xem)

Tập 67, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 233 Lượt xem)

Tập 66, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 267 Lượt xem)

Tập 65, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 227 Lượt xem)

Tập 64, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 242 Lượt xem)

Tập 63, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 230 Lượt xem)

Tập 62, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014

(Lượt thính pháp: 251 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 61 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 233 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 60 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 707 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 59 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 735 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 58 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 678 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 57 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 644 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 56 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 622 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 55 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 668 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Tập 54 Lần 4 - 2014

(Lượt thính pháp: 704 Lượt xem)

Tiếng Việt English

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây