Phương Mỹ Chi - Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa | Official MV Lyrics | Album "BÁT NHÃ THUYỀN"

admin

1 năm trước

287 lượt xem
 Thêm vào Playlist  Báo cáo

Chọn nội dung báo cáo

Không phát được
Nội dung không phù hợp
Nội dung vi phạm bản quyền
Lý do khác ( Kiểm duyệt lại Video)
Gửi báo cáo
Ca khúc: Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa
Nhạc: Yên Lam
Lời: Thượng Toạ Thích Tuệ Hải
Trình bày: Phương Mỹ Chi

▶ Ca khúc nằm trong Album Nhạc Phật 2020 "Bát Nhã Thuyền" của ca sĩ Phương Mỹ Chi
▶ Link nghe Full Album: https://youtu.be/dBtLLnrHUVA

🎵 Lyrics 🎵
Tinh Tuý Bát Nhã Ba La Mật Đa
Cốt Tuỷ Của Trí Tuệ Toàn Hảo Siêu Việt Hoàn Toàn Vượt Thoát
Cung kính đảnh lễ Bậc Toàn Trí Toàn Giác
Đấng tôn quí giác hữu tình Quán Tự Tại,
ngay khi thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa,
thông thấu toàn bộ năm uẩn 
và tỏ tường tự thể của năm uẩn là Không.

Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này,
sắc chính là Không, Không chính là sắc;
sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc;
cái gì là sắc, cái đó chính là Không,
cái gì là Không, cái đó chính là sắc;
thọ, tưởng, hành, thức, cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này,
tất cả các pháp đều hiển lộ từ Không Tướng,
không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm,
viên mãn tròn đầy.

Cho nên, Xá Lợi Phất,
trong Không Tướng ấy không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp;
không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới;
không có tri thức, không có vô minh,

không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh,
cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết;
không có khổ tập diệt đạo; không có trí và không có chứng đắc.

Cho nên, bậc giác hữu tình y như Bát Nhã Ba La Mật Đa, Hiển Hiện An Nhiên,
tâm không ngăn ngại.
Do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi,
vượt thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.

Hết thảy chư Phật trong ba thời, thường Hiển Hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa,
đạt được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Vì vậy, nên biết: Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ lớn, là trí tuệ của đại giác, là trí tuệ vô thượng, là trí tuệ vô song,
vượt thoát hết thảy mê lầm khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Hiển Hiện cảnh giới chân thật:
Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi,
giác ngộ viên mãn, ta bà ha...

Chưa có đánh giá nào

  Ý kiến bạn đọc

Video mới hơn

Video cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây