Giải thoát thông qua sự nghe - Liberation upon listening-Bardo Thodol

Thứ hai - 10/06/2013 05:48 - Đã xem: 4695

Giải thoát thông qua sự nghe - Liberation upon listening-Bardo Thodol

Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên. Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.
  MẬT CHÚ NGHE LIỀN ĐƯỢC GIẢI THOÁT (THE MANTRA "HA GAN GA")

Bài chú Nghe qua liền được giải thoát:

AH  AH  SHA  SA  MA  HA
MA  BEN  DHARMA  RA  RA
HA  GAN  GA  AH  SHA  LA
SA  DEN  DHARMA  DA  LI
GA  HA  NA  AH  LI  DA
HA  MA  SA  SHA  GI  YO

Trong số “Pháp Phục Tàng” của Đức Liên Hoa Sinh Đại Sư truyền vào xứ Tây Tạng, cho đến nay vẫn còn rất nhiều pháp chưa được công khai truyền thừa. Bài chú “Thính Tức Giải Thoát” (Nghe qua liền được giải thoát) là một trong số ấy.

Đức Liên Hoa Sinh khai thị: “Nghe liền được giải thoát, chỉ cần nghe đến chú này là đã đầy đủ liền được sự gia trì lợi ích của thần chú, sự gia trì của chư Phật, Bồ-tát.”

Chú ngữ này, bất cứ chúng sinh nào nghe thấy, đều có thể từ trong luân hồi mà được giải thoát. Thời gian giải thoát là khi nào? Đối với kẻ thiện căn, đầy đủ duyên lành thì nghe chú này xong có thể liền giải thoát; riêng đối với kẻ nghiệp chướng nặng nề cũng nhận được sự gia trì lợi ích của thần chú, sớm thoát khỏi luân hồi lục đạo.

Chú ngữ này vốn được Đức Phổ Hiền Vương truyền cho Bồ-tát Kim Cang, rồi từ Bồ-tát Kim Cang truyền lại cho đức Liên Hoa Sanh. Đến thời đức Liên Hoa Sanh, ngài đã cất dấu chú này ở điểm nào đó được gọi là điểm “Phục Tàng”, về sau các Phục Tàng Đại Sư (các vị đại sư đã tu chứng, thấy được các pháp vật ẩn dấu trong đất) mang ra truyền bá rộng rãi làm lợi ích chúng sinh. Cho dù rùa, cá, chó, mèo…v.v, hể chúng sinh trong loài súc sanh nghe được lời chú này liền nhận được công đức lợi ích rất lớn.

Xin hồi hướng công đức này cho tất cả mọi loài chúng sinh, mong họ thoát khỏi mọi cảnh khổ.


LƯỢC DỊCH TỪ WEBSITE:

THE MANTRA "HA GAN GA", A TERMA / LE MANTRA "HA GAN GA", UN TERMA (English- French)
http://static.blog4ever.com/2010/04/406516/artimage_406516_3232797_201102204249379.jpg
 HA GAN GA, A MANTRA THAT LIBERATES BY LISTENING
 
http://static.blog4ever.com/2010/04/406516/artimage_406516_3232798_201102204448818.jpg
 
The mantra "Ha Gan Ga" was transmitted f-rom Padmasambhava's terma and H.E. 12th Gyaltsab Rinpoche compassionately gave the oral transmission.
It is a very precious mantra which liberates all through merely hearing it.
H.E. Gyaltsab Rinpoche wishes that this precious mantra to be extensively disseminated.
The beginning of the film started with Gyaltsab Rinpoche reciting the mantra .
Rinpoche disclosed that all those who once hear Rinpoche reciting the mantra thus have received  oral transmission.
The film was taken on March 3, 2010 at Rinpoche residence, Palchen Choeling Monastery, Sikkim. The filming location was located in the hillsides and open space by the retreat center of Palchen Choeling Monastery. The snow-capped mountain in the background is known as Vajrakilaya sacred mountain.
 
 
THE MANTRA
 
AH AH SHA SA MA HA
MA BEN DHARMA RA RA
HA GAN GA AH SHA LA
SA DEN DHARMA DA LI
GA HA NA AH LI DA
HA MA SA SHA GI YO
 
VIDEO BELLOW
 
 
 HA GAN GA, UN MANTRA QUI LIBERE PAR L'ECOUTE
 
http://static.blog4ever.com/2010/04/406516/artimage_406516_3232800_201102204728359.jpg
 
Le mantra "Ha Gan Ga" a été transmis par un terma de Padmasambhava et Son Eminence Le 12e Gyaltsab Rinpoché avec compassion en a donné  la transmission orale.
Il s'agit d'un mantra très précieux qui libère par le fait de simplement l'écouter.
S.E. Gyaltsab Rinpoché souhaite que ce mantra précieux puisse être largement diffusé.
Le début du film commence avec Gyaltsab Rinpoché qui récite le mantra.
Rinpoché a révélé que ceux qui ont entendu une fois Rinpoché réciter le mantra  ont ainsi reçu la transmission orale.
Le film a été tourné le 3 Mars 2010 à la résidence de Rinpoché, Paltchen Choeling monastère, Sikkim. Le lieu de tournage était situé dans les collines et les espaces ouverts par le centre de retraite du monastère Paltchen Choeling. La montagne enneigée en arrière-plan est connue sous le nom de la montagne sacrée de Vajrakilaya.
 
LE MANTRA
 
AH AH SHA SA MA HA
MA BEN DHARMA RA RA
HA GAN GA AH SHA LA
SA DEN DHARMA DA LI
GA HA NA AH LI DA
HA MA SA SHA GI YO

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây