Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 3)

Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 3)

 •   31/03/2014 04:07:11 AM
 •   Đã xem: 5312
 •   Phản hồi: 0

Thời Học Đạo Tháng 3 năm Canh Dần (1950), Hòa thượng Thiện Hòa cùng với một số quý thầy pháp sư đã từng học ở Huế, đồng tâm thống nhất các Phật học Đường Miền Nam. Phật Học Đường Nam Việt là kết hợp của hai Phật Học Đường Liên Hải và Mai Sơn, đặt tại chùa Sùng Đức Chợ Lớn.

Giới là hợp tình hợp lý

Giới là hợp tình hợp lý

 •   31/03/2014 04:02:30 AM
 •   Đã xem: 2309
 •   Phản hồi: 0

Chư Phật Như Lai vô lượng vô biên, pháp thân Đại sĩ vô lượng vô biên. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm trí tuệ, tâm từ bi của các Ngài chiếu khắp tất cả chúng sanh. Tôi tiếp nhận rồi, cho nên tôi rất an vui. Bạn không muốn tiếp nhận thì đời sống của bạn rất khổ não.

Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 2)

Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 2)

 •   31/03/2014 12:38:39 AM
 •   Đã xem: 3903
 •   Phản hồi: 0

Thân Phụ của Ngài vì nhớ con mà Tâm cảm bài thơ thương nhớ và hy vọng gặp lại Ngài .

Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 1)

Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 1)

 •   31/03/2014 12:36:54 AM
 •   Đã xem: 3989
 •   Phản hồi: 0

Từ xưa các cao Tăng hiểu đạo, sau khi viên tịch các Ngài giống như : Nhạn quá trường không Ảnh trầm hàn thủy Nhạn vô di tích nhi ý Thủy vô lưu ảnh duy tâm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiền Tâm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiền Tâm

 •   30/03/2014 11:55:43 PM
 •   Đã xem: 3946
 •   Phản hồi: 0

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm (1925-1992)

Niệm Phật Thập Yếu - Thứ Đệ và Chương Yếu

Niệm Phật Thập Yếu - Thứ Đệ và Chương Yếu

 •   30/03/2014 11:52:05 PM
 •   Đã xem: 2876
 •   Phản hồi: 0

Thứ Đệ và Chương Yếu Thứ đệ trong quyển này, chia thành Chương, Mục, Tiết, Đoạn khác nhau, mỗi Chương có nhiều Mục, mỗi Mục có nhiều Tiết, và mỗi Tiết có nhiều Đoạn.

Niệm Phật Thập Yếu - Lời Phi Lộ

Niệm Phật Thập Yếu - Lời Phi Lộ

 •   30/03/2014 11:49:41 PM
 •   Đã xem: 3083
 •   Phản hồi: 0

Lời Phi Lộ Bản thảo quyển này vừa viết xong, có vài ba đại đức hỏi mượn luân phiên nhau xem, rồi cật vấn:

Nhắc Nhở Tu Hành của Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh

Nhắc Nhở Tu Hành của Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh

 •   27/03/2014 11:05:49 PM
 •   Đã xem: 3609
 •   Phản hồi: 0

NHẮC NHỞ TU HÀNH Khai Thị 17/7 Tân Mão của Đại Lão HT. Thích Trí Tịnh

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm

 •   27/03/2014 10:52:01 PM
 •   Đã xem: 3054
 •   Phản hồi: 0

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm, tinh tấn và chuyển hóa vọng niệm

Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chỉ rõ công phu niệm Phật

Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chỉ rõ công phu niệm Phật

 •   27/03/2014 10:47:38 PM
 •   Đã xem: 5523
 •   Phản hồi: 0

CHỈ RÕ CÔNG PHU NIỆM PHẬT (Chùa Vạn Đức, ngày Khánh tuế 17/7 Nhâm Thìn – 2/9/2012) Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tín Tâm Giao Động Không Thể Vãng Sanh

Tín Tâm Giao Động Không Thể Vãng Sanh

 •   05/09/2013 08:25:29 AM
 •   Đã xem: 1677
 •   Phản hồi: 0

Trong đời mạt, kẻ trì danh tuy lắm mà người vãng sanh chẳng bao nhiêu nên sách An Lạc Tập cũng nêu lời vấn đáp như sau:

Văn Phát Nguyện Sám Hối

Văn Phát Nguyện Sám Hối

 •   05/09/2013 08:23:18 AM
 •   Đã xem: 1846
 •   Phản hồi: 0

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sanh.

Người Niệm Phật Chớ Nên Tụng Nhiều Kinh, Đọc Nhiều Chú

Người Niệm Phật Chớ Nên Tụng Nhiều Kinh, Đọc Nhiều Chú

 •   05/09/2013 07:54:41 AM
 •   Đã xem: 1715
 •   Phản hồi: 0

Có nhiều vị đồng tu trong nhà chất cả một kho băng giảng kinh thuyết pháp và kinh sách, thế mà họ vẫn cứ thường xuyên săn tìm pháp mới. Tôi không biết là làm sao họ có đủ thời giờ để nghe cho hết đây? Trong khi đó, chính tôi, nhiều khi chỉ một bộ pháp mà tôi nghe đi nghe lại hoài vẫn chưa hiểu thấu, còn cần phải nghe thêm. Thật sự tôi không có giờ để nghe nhiều pháp như họ!

10 ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH - Pháp Sư Tịnh Không

10 ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA SỰ TU HÀNH - Pháp Sư Tịnh Không

 •   08/06/2013 06:42:12 AM
 •   Đã xem: 2459
 •   Phản hồi: 0

1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người. Chúng ta nghĩ thử ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớm. Nếu như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ thì chẳng phải không bằng loài cầm thú hay sao?

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm

 •   07/06/2013 10:12:54 PM
 •   Đã xem: 1666
 •   Phản hồi: 0

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 3) - Cư Sĩ Diệu Âm

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 3) - Cư Sĩ Diệu Âm

 •   07/06/2013 10:09:38 PM
 •   Đã xem: 2012
 •   Phản hồi: 0

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 3) Tác Giả: DIỆU ÂM (ÚC CHÂU – MINH TRỊ) Phật lịch năm 2548 / Dương lịch năm 2004

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 2) - Cư Sĩ Diệu Âm

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 2) - Cư Sĩ Diệu Âm

 •   07/06/2013 10:05:14 PM
 •   Đã xem: 1680
 •   Phản hồi: 0

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 2) - Cư Sĩ Diệu Âm

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 1) - Cư Sĩ Diệu Âm

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 1) - Cư Sĩ Diệu Âm

 •   07/06/2013 09:57:25 PM
 •   Đã xem: 1551
 •   Phản hồi: 0

"KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT" (Tập 1) - Cư Sĩ Diệu Âm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây