Những Câu Truyện Nhân Quả

Những Câu Truyện Nhân Quả

Quả Báo Của Ăn Mặc Hở Hang Gây Ý Niệm Tà Dâm Cho Người Khác

Quả Báo Của Ăn Mặc Hở Hang Gây Ý Niệm Tà Dâm Cho Người Khác

 13:30 19/07/2016

Trước khi vào bài, xin được nói một chút về Cư sĩ Quả Hồng. Cô ban đầu theo thọ giáo cư sĩ Quả Khanh, được Quả Khanh hướng dẫn dìu dắt…cô chí thành hành trì pháp Phật và trở thành đệ tử của Hòa thượng Tuyên Hóa.

Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư

Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư

 11:22 17/01/2014

Pháp Chiếu Đại Sư ban đầu ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu chuyên cần tu tập. Năm Đại Lịch thứ tư nhà Đường, ngài mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Ngày khai hội, cảm đến mây lành giăng che, trong mây hiện cung điện, đức A Di Đà Phật và Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hiện thân vàng sáng chói cả hư không ...

Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư

Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư

 11:15 17/01/2014

Thừa Viễn Đại Sư ban đầu học đạo với Đường Thiền Sư tại Thành Đô, kế theo học với Tân Thiền Sư ở Tứ Xuyên, sau đến Kinh Châu tham học với Chơn Thiền Sư ở Ngọc Tuyền. Sau khi đã đại ngộ, đạo lực đã thành, Chơn Thiền Sư bảo ngài đến Hoành Sơn ở ...

Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư

Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư

 11:04 17/01/2014

Trích ở những bộ: “Phật Tổ Thống Kỷ” “Lạc Ban Văn Loại” Thiện Đạo Đại Sư người thời nhà Đường. Trong năm Trinh Quán, ngài thấy văn “Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng” của Đạo Xước Thiền Sư, mừng lắm nói: “Đây mới thật là con đường mau thành Phật. Tu các hạnh môn khác quanh quất khó thành. Duy pháp môn nầy chóng thoát sanh tử”.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây