Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 510 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Pháp thoại: Giảng giải bài khai thị số 10 Kinh TPTTHN Chủ Giảng: Đại Đức Thích Đạo tại Pháp hội TPTTHN tháng 11 Kỷ Hợi
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 47 | 32kb/s | 167:12 | 38.35 MB
Tập 33 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 121 | 32kb/s | 188:52 | 43.3 MB
Tập 32 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 114 | 56kb/s | 75:24 | 30.27 MB
Tập 31 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu, Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 109 | 56kb/s | 78:58 | 31.63 MB
Kết quả video "Đại Đức Thích Đạo Thịnh"

 Xem tất cả

Kết quả album "Đại Đức Thích Đạo Thịnh"

 Xem tất cả

Tập 3 Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 142 | 32kb/s | 141:27 | 32.44 MB
Tập 2 Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên.
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 153 | 32kb/s | 148:3 | 33.95 MB
Tập 1 Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên.
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 150 | 56kb/s | 87:57 | 35.29 MB
Pháp Thoại Vấn Đáp Phật Pháp Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên.
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 156 | 32kb/s | 124:56 | 28.9 MB
Biết Khổ Sinh Tử Phát Bồ Đề Tâm Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên.
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 144 | 32kb/s | 142:22 | 33.39 MB
Pháp Thoại Tín Tâm Kiên Cố Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên.
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichanhnghiem | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 157 | 32kb/s | 129:59 | 30.06 MB
Pháp Thoại Thượng Sơn Cầu Phật Ngày Thứ 03 Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 416 | 32kb/s | 96:10 | 22.32 MB
Pháp Thoại Khai Tâm II Khóa Chuyên Tu Phật Thất Chùa Tản Viên
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 203 | 56kb/s | 39:8 | 15.98 MB
Pháp Thoại Khai Tâm I Ngày 1 Khoá Tu Phật Thất Chùa Tản Viên.
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 582 | 56kb/s | 66:46 | 26.81 MB
Tập 29 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 141 | 32kb/s | 155:41 | 35.7 MB
Tập 28 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 161 | 32kb/s | 81:37 | 18.76 MB
Tập 27 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 157 | 32kb/s | 136:58 | 31.42 MB
Tập 26 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 158 | 32kb/s | 165:9 | 37.87 MB
Tập 25 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 142 | 32kb/s | 129:7 | 29.62 MB
Tập 24 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 127 | 56kb/s | 76:23 | 30.66 MB
Tập 23 Giảng Giải Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu Lần 1
Trình bày: Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Tải lên bởi: thichgiactam | Thể loại: Pháp Thoại Audio | Lượt nghe: 156 | 32kb/s | 140:13 | 32.16 MB

1 2 3 4 5 ...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây