Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 82 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Khi chưa được nhất tâm, không cầu thấy Phật - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 38 | 128kb/s | 4:27 | 4.11 MB
Người niệm Phật nên biết - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 51 | 128kb/s | 2:55 | 2.69 MB
Khi nào niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 24 | 128kb/s | 2:34 | 2.38 MB
Tất cả phước đức phải hồi hướng về Cực Lạc - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 22 | 128kb/s | 0:42 | 0.66 MB
Dùng tâm sợ khổ mà niệm Phật. Nghĩ đến cái chết, cái khổ ở Tam Đồ • Người niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu của nhà Thiền - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 37 | 128kb/s | 3:8 | 2.9 MB
Niệm Phật với thân, khẩu, ý hỗ trợ lẫn nhau • Tín, nguyện, tâm chí thành khẩn thiết - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 26 | 128kb/s | 2:12 | 2.04 MB
Cảnh tướng Tam Muội chỉ có chứng nhập mới thấu rõ. Thế nào là niệm đến Tam Muội - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 15 | 128kb/s | 1:46 | 1.65 MB
Thế nào là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 16 | 128kb/s | 2:11 | 2.02 MB
Trong các pháp nhiếp tâm chỉ có nghe trở lại tiếng niệm của mình là bậc nhất • Niệm theo hơi thở dễ mắc bệnh - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 38 | 128kb/s | 2:29 | 2.31 MB
Thế nào là Tín, Nguyện, Hạnh • Niệm Phật với tâm chí thành, khẩn thiết • Thập niệm ký số - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
Trình bày: Ấn Quang Đại Sư
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 24 | 128kb/s | 3:3 | 2.82 MB
Tâm muốn vãng sanh, tâm lâu dài
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 29 | 56kb/s | 5:29 | 2.36 MB
Trong một niệm đủ cả Chỉ lẫn Quán; Tịch, Chiếu không hai - Ngữ Lục của Đại Sư Triệt Ngộ
Trình bày: Đại Sư Triệt Ngộ
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 48 | 128kb/s | 4:33 | 4.19 MB
Thật vì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật - Ngữ Lục của Đại Sư Triệt Ngộ
Trình bày: Đại Sư Triệt Ngộ
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 13 | 128kb/s | 2:27 | 2.28 MB
Niệm Phật là cách trọng yếu để minh tâm và tịnh tâm • Một niệm khởi lên là một duyên để thọ sanh
Trình bày: Đại Sư Triệt Ngộ
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 25 | 128kb/s | 5:50 | 5.35 MB
Niệm Phật cần phải có lòng tin chân thật • Cầu xuất ly • Niệm Phật là chánh hạnh - Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Trình bày: Diệu Âm
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 15 | 128kb/s | 6:18 | 5.79 MB
Lấy Nhất tâm bất loạn làm hạn • Chân thật niệm Phật là Lục Độ - Linh Phong Tông Luận
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 36 | 128kb/s | 2:59 | 2.76 MB
Tin không chân thật, nguyện không mạnh mẽ thì dù nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sanh • Chín phẩm vãng sanh - Linh Phong Tông Luận
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 30 | 128kb/s | 7:32 | 6.9 MB
Niệm Phật, trong tâm có Phật, điều thân, điều tâm, lắng nghe...
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 13 | 56kb/s | 6:55 | 2.93 MB
Cách niệm Phật: nghe rõ, nối tiếp nhau. Đại Sư Thiện Đạo khuyên chỉ luôn niệm Phật
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 35 | 56kb/s | 6:26 | 2.74 MB
Niệm Phật phải biết phương pháp. Niệm Phật phải nhớ Phật, chân thành, tha thiết, nội tâm lắng đọng
Trình bày: Thầy Thích Chân Hiếu
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Pháp thoại | Lượt nghe: 21 | 56kb/s | 11:59 | 4.96 MB

1 2 3 4 5

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây