Phim Kinh Chú Thủ Lăng Nghiêm

(Lượt thính pháp: 169 Lượt xem)

Sóng Vô Tuyến Điện Quấy Nhiễu Quý Vị Đắc Định

(Lượt thính pháp: 142 Lượt xem)

Đức Phật giảng giải về cảnh giới ATULA (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)

(Lượt thính pháp: 140 Lượt xem)

Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh - TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI (Trích Kinh Lăng Nghiêm Quyển 6)

(Lượt thính pháp: 159 Lượt xem)

Nơi Bạn Và Tôi Sẽ Về... Pure Land Home Sweet Home ♥

(Lượt thính pháp: 132 Lượt xem)

Phật thuyết về 55 quả vị tu chứng - Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8

(Lượt thính pháp: 138 Lượt xem)

Bài Ca Túi Da - HT. Hư Vân (Có Chữ - Nên Nghe)

(Lượt thính pháp: 134 Lượt xem)

Phật giảng giải vì sao có ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ, SÚC SANH, NGƯỜI, ATULA, CHƯ THIÊN - Kinh Lăng Nghiêm

(Lượt thính pháp: 145 Lượt xem)

Đức Phật giảng giải về cảnh giới ĐỊA NGỤC (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)

(Lượt thính pháp: 126 Lượt xem)

Đức Phật giảng giải về cảnh giới NGẠ QUỶ (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)

(Lượt thính pháp: 165 Lượt xem)

Đức Phật giảng giải về cảnh giới SÚC SANH (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)

(Lượt thính pháp: 121 Lượt xem)

Đức Phật giảng giải về cảnh giới NGƯỜI (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)

(Lượt thính pháp: 126 Lượt xem)

Đức Phật giảng giải về cảnh giới THẦN TIÊN (Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8-9)

(Lượt thính pháp: 125 Lượt xem)

Phật dạy về NGŨ GIỚI (Trích Tại Gia Bồ-tát Giới Kinh, phẩm 22: Ngũ giới)

(Lượt thính pháp: 129 Lượt xem)

Phật dạy 3 bước để tăng tiến trong tu hành - Trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 8

(Lượt thính pháp: 124 Lượt xem)

50 hiện tượng ấm ma - SẮC ẤM (trích Kinh Lăng Nghiêm quyển 9)

(Lượt thính pháp: 115 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây