Kinh Công Đức Tắm Phật

(Lượt thính pháp: 439 Lượt xem)

Kinh Kiến Chánh

(Lượt thính pháp: 389 Lượt xem)

Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng | Nhân Quả Kinh

(Lượt thính pháp: 455 Lượt xem)

Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật - Việt Sub

(Lượt thính pháp: 403 Lượt xem)

Phật dạy về NGŨ GIỚI (Trích Tại Gia Bồ-tát Giới Kinh, phẩm 22: Ngũ giới)

(Lượt thính pháp: 504 Lượt xem)

Phật thuyết cho Di Lặc Bồ Tát về 12 danh hiệu chư Phật để diệt trừ hết thảy tội chướng

(Lượt thính pháp: 381 Lượt xem)

Phật thuyết Kinh công đức có được do thọ trì 7 danh hiệu Phật

(Lượt thính pháp: 362 Lượt xem)

Diễn đọc: Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật

(Lượt thính pháp: 340 Lượt xem)

[VĨNH VIỄN XA LÌA ĐƯỜNG ÁC] Phẩm 9 Kinh Địa Tạng (KÈM HÌNH) - Xưng niệm các danh hiệu của chư Phật

(Lượt thính pháp: 625 Lượt xem)

Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng | Nhân Quả Kinh

(Lượt thính pháp: 455 Lượt xem)

Diễn đọc: Kinh Tạc Hình Tượng Phật

(Lượt thính pháp: 427 Lượt xem)

Đại Thiên Thế Giới Nói Trong Kinh Phật Như Thế Nào

(Lượt thính pháp: 449 Lượt xem)

NIỆM PHẬT VÃNG SANH THOÁT LY 1O PHÁP GIỚI. CƠ HỘI TRĂM NGÀN VẠN KIẾP KHÓ GẶP...

(Lượt thính pháp: 475 Lượt xem)

Phim Phật Giáo - Phật Thuyết Kinh Nhân Quả 3 Đời

(Lượt thính pháp: 396 Lượt xem)

Phật nói về UY LỰC của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

(Lượt thính pháp: 533 Lượt xem)

Phật dạy về LỤC ĐỘ BA LA MẬT (Trích Tại Gia Bồ-tát Giới Kinh, phẩm 18: Sáu Ba-la-mật)

(Lượt thính pháp: 421 Lượt xem)

Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Đồ

(Lượt thính pháp: 1269 Lượt xem)

Diễn đọc Kinh Cha Me Ân Trọng, giọng nữ Hà Nội, Pháp Âm HD

(Lượt thính pháp: 1203 Lượt xem)

地藏菩薩的故事{HD}The Story of Kshitigarbha Bodhisattva

(Lượt thính pháp: 1491 Lượt xem)

Tụng Kinh Từ Tâm

(Lượt thính pháp: 1934 Lượt xem)

Kinh Vô Lượng Thọ, Phụ Đề, Làng A Mi Đà

(Lượt thính pháp: 1812 Lượt xem)

TRƯỜNG CA KINH A MI ĐÀ - FULL HD - RẤT HAY

(Lượt thính pháp: 2883 Lượt xem)

TỤNG KINH A DI ĐÀ Hán Văn Có Chữ

(Lượt thính pháp: 3754 Lượt xem)

Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - The Story of the Casket Seal Dhāraṇī

(Lượt thính pháp: 2362 Lượt xem)

Phim Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ phụ đề Việt ngữ

(Lượt thính pháp: 2273 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

(Lượt thính pháp: 2433 Lượt xem)

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Ultra HD

(Lượt thính pháp: 2780 Lượt xem)

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Ultra HD 4k

(Lượt thính pháp: 2378 Lượt xem)

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ 2016 - The Buddha said boundless life of classic, phát trực tuyến

(Lượt thính pháp: 2499 Lượt xem)

Phương pháp Quán Tưởng cõi nước Tây Phương Cực Lạc

(Lượt thính pháp: 2545 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây