Nam mô Nam Hải Quán Âm

(Lượt thính pháp: 616 Lượt xem)

NHẠC PHẬT GIÁO TIẾNG HOA - CUỘC SỐNG ĐỜI NGƯỜI - 佛教歌曲 人的一生 - BUDDHIST SONG

(Lượt thính pháp: 555 Lượt xem)

NIỆM PHẬT NHẠC A MI ĐÀ PHẬT

(Lượt thính pháp: 797 Lượt xem)

#DA #DieuAm, Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa, FullHD

(Lượt thính pháp: 780 Lượt xem)

念地藏王菩萨 Pureland Buddhist Learning Center Finland

(Lượt thính pháp: 924 Lượt xem)

Niệm A Di Đa Phật (tiếng Hoa)

(Lượt thính pháp: 974 Lượt xem)

讚佛偈 ─ 天上天下無如佛 ﹝無常迅速, 輪迴路險,求生西方,即生了脫﹞ 1小時剪輯加長版

(Lượt thính pháp: 1012 Lượt xem)

懺悔文

(Lượt thính pháp: 82 Lượt xem)

南無阿彌陀佛聖號 六字四音 歸鄉佛號 30分鐘剪輯版 高清 Namo Amitabha Chanting

(Lượt thính pháp: 934 Lượt xem)

南無阿彌陀佛聖號 六字二音 西方之路 30分鐘剪輯版 高清 Namo Amitabha Chanting

(Lượt thính pháp: 1079 Lượt xem)

南無觀世音菩薩聖號 七字五音 旋律莊嚴悠緩 高清 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva

(Lượt thính pháp: 944 Lượt xem)

南無觀世音菩薩聖號 七字五音 旋律莊嚴悠緩 高清 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva

(Lượt thính pháp: 986 Lượt xem)

Sám Hối Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - Tiếng Trung - Quá Hay

(Lượt thính pháp: 1290 Lượt xem)

Amituofo Nhạc Niệm Phật Hay Amituofo Tiếng Hoa

(Lượt thính pháp: 1398 Lượt xem)

Namo Amituofo Children Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

(Lượt thính pháp: 1328 Lượt xem)

Namo Amituofo Men Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

(Lượt thính pháp: 1345 Lượt xem)

Namo Amituofo Children Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

(Lượt thính pháp: 1308 Lượt xem)

Namo Amituofo Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

(Lượt thính pháp: 1428 Lượt xem)

NHẠC NIỆM NAMO AMI TUO FO 南無阿彌陀佛 TIẾNG HOA

(Lượt thính pháp: 1645 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây