Tập 06/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 249 Lượt xem)

Tập 05/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 214 Lượt xem)

Tập 04/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 193 Lượt xem)

Tập 03/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 241 Lượt xem)

Tập 02/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 283 Lượt xem)

Tập 01/128: Giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên".mpg | Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng

(Lượt thính pháp: 238 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 60 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 938 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 59 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 462 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 58 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 560 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 57 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 518 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 56 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 581 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 55 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 508 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 54 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 497 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 514 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 53 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 452 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 52 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 478 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 51 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 507 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 50 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 492 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 49 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 536 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 48 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 550 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 47 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 468 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 46 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 557 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 45 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 487 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 43 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 617 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 42 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 544 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 41 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 496 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 40 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 500 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 39 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 507 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 38 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 527 Lượt xem)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 37 - Pháp Sư Tịnh Không

(Lượt thính pháp: 524 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây