Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 072

(Lượt thính pháp: 811 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 071

(Lượt thính pháp: 746 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 070

(Lượt thính pháp: 788 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 069

(Lượt thính pháp: 794 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 068

(Lượt thính pháp: 749 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 067

(Lượt thính pháp: 821 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 066

(Lượt thính pháp: 906 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 065

(Lượt thính pháp: 787 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 064

(Lượt thính pháp: 811 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 063

(Lượt thính pháp: 756 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 062

(Lượt thính pháp: 799 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 061

(Lượt thính pháp: 744 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 060

(Lượt thính pháp: 796 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 059

(Lượt thính pháp: 796 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 058

(Lượt thính pháp: 783 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 057

(Lượt thính pháp: 795 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 056

(Lượt thính pháp: 731 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 055

(Lượt thính pháp: 759 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 054

(Lượt thính pháp: 808 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 053

(Lượt thính pháp: 795 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 052

(Lượt thính pháp: 839 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 051

(Lượt thính pháp: 798 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 050

(Lượt thính pháp: 791 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 049

(Lượt thính pháp: 752 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 048

(Lượt thính pháp: 757 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 047

(Lượt thính pháp: 809 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 046

(Lượt thính pháp: 769 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 045

(Lượt thính pháp: 723 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 044

(Lượt thính pháp: 776 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 043

(Lượt thính pháp: 775 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây