Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 072

(Lượt thính pháp: 768 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 071

(Lượt thính pháp: 703 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 070

(Lượt thính pháp: 747 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 069

(Lượt thính pháp: 767 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 068

(Lượt thính pháp: 710 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 067

(Lượt thính pháp: 779 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 066

(Lượt thính pháp: 862 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 065

(Lượt thính pháp: 742 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 064

(Lượt thính pháp: 771 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 063

(Lượt thính pháp: 721 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 062

(Lượt thính pháp: 766 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 061

(Lượt thính pháp: 701 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 060

(Lượt thính pháp: 758 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 059

(Lượt thính pháp: 759 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 058

(Lượt thính pháp: 739 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 057

(Lượt thính pháp: 750 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 056

(Lượt thính pháp: 699 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 055

(Lượt thính pháp: 711 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 054

(Lượt thính pháp: 767 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 053

(Lượt thính pháp: 754 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 052

(Lượt thính pháp: 778 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 051

(Lượt thính pháp: 763 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 050

(Lượt thính pháp: 747 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 049

(Lượt thính pháp: 715 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 048

(Lượt thính pháp: 716 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 047

(Lượt thính pháp: 765 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 046

(Lượt thính pháp: 730 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 045

(Lượt thính pháp: 685 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 044

(Lượt thính pháp: 734 Lượt xem)

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 043

(Lượt thính pháp: 732 Lượt xem)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây