Om Mani Padme Hum - Tiếng Mông Cổ

Om Mani Padme Hum - Tiếng Mông Cổ

902 lượt xem
Loading...
Nghe Audio mp3:

Om Mani Padme Hum - Tiếng Mông Cổ

902 lượt xem

NGHĨA CỦA BÀI HÁT:

1. Kiền tâm quy y hỗ chủ tam bảo chân tâm liên mẫn từ mẫu chúng sanh. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
2. Phật vi đạo sư pháp vi chánh đạo tăng vi thánh lữ đồng vi cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
3. Đăng san giai thê quá hà thuyền chu khu ngu tuệ đăng hiểm ải thản đồ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
4. Khẩu tụng chân ngôn tâm trung kì đảo địa ngục liệt hỏa tòng thử tức diệt. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
5. Thường tụng lục tự hung trung phát nguyện lãnh ngục băng tuyết tiêu dung biến noãn. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
6. Tụng trì lục tự uy lực vô bỉ thập bát địa ngục biến thành nhạc thổ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
7. Thế gian vô thật nhân duyên nan liệu sanh tử luân hồi hành thiện vi yếu. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
8. Vạn vật vô thường thiện ác giao thế hướng thiện tinh tiến thỉ chí bất du. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
9. Hạ mãn nhân sanh nan đắc chí bảo hư độ thử sanh thật vi khả tích. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
10. Tham tâm vô cảnh dục vọng giai không ác thú nghiệp nhân khí chi tòng thiện. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
11. Vạn ác phiền não tội nghiệt căn nguyên thì khắc đề phòng phàm phu si niệm. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
12. Cường tráng thân khu nhập thổ hoang dã khu tẩu tử thần thượng sư dẫn lộ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
13. Ma ni tụng từ hỗ chủ tam bảo nặc ngạn hoạt phật thuận khẩu tiện xướng. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
14. Kiền thành đính lễ quan âm bồ tát tiêu trừ tội nghiệt tốc chứng phật quả. Om Mani Padme Hum (4 lần)
  
15. Như lai phật tử từ bi dẫn lộ chúng sanh vãng sanh cực lạc phật thổ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

Các chủ đề khác :

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây