Lời Khuyên Tịnh Độ, (Ấn Quang Đại Sư)

Lời Khuyên Tịnh Độ, (Ấn Quang Đại Sư)

 •   20/09/2018 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 3355
 •   Phản hồi: 0

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp.

Cửu Tổ Trí Húc Đại Sư

Cửu Tổ Trí Húc Đại Sư

 •   27/05/2014 01:51:06 PM
 •   Đã xem: 2346
 •   Phản hồi: 0

Trí Húc Đại sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện. Thân phụ thọ trì chú Đại Bi và Bạch Y, mộng thấy đức Quán Âm đại sĩ trao cho một đứa bé trai mà sanh ra ngài. Thuở niên thiếu ngài học Nho, từng viết sách bác Phật. Sau nhân xem bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm hai mươi tuổi, ngài đọc kinh Địa Tạng Bản Nguyện phát ý xuất trần, mỗi ngày hằng niệm Phật.

Bát Tổ Châu Hoằng Liên Trì Đại Sư

Bát Tổ Châu Hoằng Liên Trì Đại Sư

 •   27/05/2014 01:21:12 PM
 •   Đã xem: 3313
 •   Phản hồi: 0

Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ làm Giáo thọ, nổi tiếng là người học hạnh kiêm toàn. Láng giềng có bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường khóa. Nhân lúc rỗi rảnh sang chơi, ngài hỏi duyên cớ, bà đáp: "Ông nhà tôi lúc sanh tiền chuyên lo niệm Phật, đến khi chết, không đau bịnh chi, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó, tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn!" Ngài nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến pháp môn Tịnh độ. Lại

Tiểu Sử Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Tiểu Sử Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

 •   28/03/2014 08:00:01 AM
 •   Đã xem: 3406
 •   Phản hồi: 0

Tiểu Sử Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Thất Tổ Tỉnh Thường Đại Sư

Thất Tổ Tỉnh Thường Đại Sư

 •   19/01/2014 10:14:18 AM
 •   Đã xem: 2412
 •   Phản hồi: 0

Tỉnh Thường Đại Sư, người Tiền Đường, họ Nhan, tự Thứu Vi, xuất gia hồi thuở mới lên bảy. Trong khoảng niên hiệu Thuần Hóa nhà Tống, ngài trụ chùa Nam Chiêu Khánh. Vì mộ Tịnh Độ đạo tràng ở Lô Sơn, ngài lập Liên Xã, khắc tượng A Di Đà Phật. Ngài tự chích lấy máu chép phẩm “Tịnh Hạnh” trong kinh Hoa Nghiêm ...

Lục Tổ Diên Thọ Đại Sư

Lục Tổ Diên Thọ Đại Sư

 •   17/01/2014 12:15:18 PM
 •   Đã xem: 3610
 •   Phản hồi: 0

Diên Thọ Đại Sư, người Tiền Đường, họ Vương, tự Xung Huyền. Thuở thiếu niên thường trì tụng kinh Pháp Hoa, cảm bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, ngài làm quan coi về việc thuế vụ cho Văn Mục Vương. Nhiều lần ngài lấy tiền công đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh ...

Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư

Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư

 •   17/01/2014 11:22:33 AM
 •   Đã xem: 3315
 •   Phản hồi: 0

Pháp Chiếu Đại Sư ban đầu ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu chuyên cần tu tập. Năm Đại Lịch thứ tư nhà Đường, ngài mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Ngày khai hội, cảm đến mây lành giăng che, trong mây hiện cung điện, đức A Di Đà Phật và Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hiện thân vàng sáng chói cả hư không ...

Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư

Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư

 •   17/01/2014 11:15:59 AM
 •   Đã xem: 3552
 •   Phản hồi: 0

Thừa Viễn Đại Sư ban đầu học đạo với Đường Thiền Sư tại Thành Đô, kế theo học với Tân Thiền Sư ở Tứ Xuyên, sau đến Kinh Châu tham học với Chơn Thiền Sư ở Ngọc Tuyền. Sau khi đã đại ngộ, đạo lực đã thành, Chơn Thiền Sư bảo ngài đến Hoành Sơn ở ...

Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư

Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư

 •   17/01/2014 11:04:44 AM
 •   Đã xem: 4526
 •   Phản hồi: 0

Trích ở những bộ: “Phật Tổ Thống Kỷ” “Lạc Ban Văn Loại” Thiện Đạo Đại Sư người thời nhà Đường. Trong năm Trinh Quán, ngài thấy văn “Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng” của Đạo Xước Thiền Sư, mừng lắm nói: “Đây mới thật là con đường mau thành Phật. Tu các hạnh môn khác quanh quất khó thành. Duy pháp môn nầy chóng thoát sanh tử”.

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành - Thầy tổ của chúng con

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành - Thầy tổ của chúng con

 •   07/01/2014 10:23:12 AM
 •   Đã xem: 4129
 •   Phản hồi: 0

Cố Hoà Thượng Thích Viên Thành, thế danh Phùng Xuân Ðào, là một bậc thầy thực chứng đạo hạnh có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo nước nhà và sự hoằng truyền giáo pháp Kim cương thừa tại Việt Nam.

Sơ Tổ Huệ Viễn Ðại Sư

Sơ Tổ Huệ Viễn Ðại Sư

 •   26/06/2013 12:18:07 PM
 •   Đã xem: 2731
 •   Phản hồi: 0

Sơ Tổ Huệ Viễn Ðại Sư Huệ Viễn Đại Sư họ Cổ, người Nhạn Môn. Lúc thơ ấu, bẩm tánh ngài rất hiếu học, đã thông Nho điển lại rất giỏi về học thuyết Lão, Trang. Bấy giờ Đạo An Pháp Sư lập chùa ở Hằng Sơn, vân tập Tăng chúng thuyết pháp. Ngài nghe tiếng mến đức, bèn đến Hằng Sơn quy y với Pháp Sư ...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây