Uy Nghi Quốc Ngữ diễn Nôm

Uy Nghi Quốc Ngữ diễn Nôm

 •   09/07/2013 11:24:56 AM
 •   Đã xem: 8040
 •   Phản hồi: 0

Uy Nghi Quốc Ngữ diễn Nôm

Đôi điều về trang Giới Luật

Đôi điều về trang Giới Luật

 •   21/05/2013 05:20:15 AM
 •   Đã xem: 2386
 •   Phản hồi: 0

Giới là những điều răn của Phật tử tại gia và xuất gia. Phật tử tại gia giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu; và mười giới thiện ( thập thiện giới).

Luật học đại cương

Luật học đại cương

 •   21/05/2013 04:49:10 AM
 •   Đã xem: 2489
 •   Phản hồi: 0

Ba học Giới, Định, Tuệ là những nhân tố then chốt nhất của người học Phật, như chiếc đỉnh ba chân, thiếu một tất không thể đứng vững. Nhưng giới học, hay là giới luật học, lại là căn bản nhất.

Bước tới thảnh thơi

Bước tới thảnh thơi

 •   21/05/2013 12:46:46 AM
 •   Đã xem: 2401
 •   Phản hồi: 0

Giới luật và uy nghi không phải là những yếu tố hạn chế và bó buộc, trái lại đó là những phương tiện bảo vệ tự do cá nhân và tạo nên sự hòa hợp và an lạc cho đoàn thể tu học mình. Bụt dạy trong năm năm đầu của đời sống xuất gia, ai cũng phải chú tâm đặc biệt tới sự học hỏi và hành trì giới luật và uy nghi. Năm năm ấy là nền tảng cho sự thành công của cả đời sống một người xuất gia. Thực tập mười giới và các uy nghi, người xuất gia trẻ sẽ nuôi dưỡng hàng ngày được tâm Bồ đề và sẽ không bao giờ cô phụ chí hướng xuất gia cao cả của mình.

Nguồn gốc đạo đúc Phật Giáo

Nguồn gốc đạo đúc Phật Giáo

 •   21/05/2013 12:33:45 AM
 •   Đã xem: 2637
 •   Phản hồi: 0

Đạo đức Phật giáo dựa căn bản trên Giới-Định-Tuệ và được soi sáng bởi lý duyên khới, tứ đế, nhân quả-Luân hồi và vô ngã... trong bài phát biểu này tôi chỉ nêu lên nguồn gốc và mục đích của Giới nhằm giải đáp phần nào thắc mắc của các Phật tử, các nhà nghiên cứu khi đề cập đến vấn đề Giới luật của đạo Phật.

Người xuất gia

Người xuất gia

 •   21/05/2013 12:10:03 AM
 •   Đã xem: 2544
 •   Phản hồi: 0

1. THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XUẤT-GIA? ^ Kinh Phước-Điền nói: "Có năm đức tính mà Sa-Di (cấp bực đầu tiên của người Xuất-gia) phải biết: Thứ nhất, phát tâm xuất-gia, vì cảm mến đạo-pháp; thứ hai, hủy bỏ hình đẹp vì để xứng pháp y; thứ ba, cắt bỏ ân ái, vì không còn thân thuộc; thứ tư, khinh thường tánh mạng, vì tôn sùng chánh-pháp; thứ năm, chí cầu đại-thừa, vì cứu độ tất cả".

Đại cương về giới luật tu sĩ

Đại cương về giới luật tu sĩ

 •   21/05/2013 12:08:20 AM
 •   Đã xem: 2362
 •   Phản hồi: 0

Khi đức Phật nhập diệt rồi, cuộc kiết tập mới bắt đầu. Cuộc kiết tập tụng lại Kinh tạng và Luật tạng. Trong Luật tạng, bộ Luật đầu tiên theo trong sử nhắc đến là bộ Bát thập tụng luật do Tôn giả Ưu-ba-li tám mươi lần ngồi tụng thì mới xong bộ Luật của Phật dạy.

Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp

Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp

 •   20/05/2013 11:57:56 PM
 •   Đã xem: 2346
 •   Phản hồi: 0

Ðức Phật là một đấng đại Từ Bi, Ngài xem tất cả chúng sinh mọi loài như con một. Lòng yêu thương chúng sinh của Ðức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, như mẹ thương con, chỉ mong làm sao cho con mình được hết tất cả khó và hưởng tất cả vui, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói: "Ðức Phật không có cái tâm tưởng nào khác ngoài tâm đại Từ đại Bi, ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sinh". Vì vậy Ðức Phật ra đời, cũng không ngoài mục đích ấy, vì thương chúng sinh như con một mà phải ban vui cứu khổ, và trong kinh Pháp Hoa Ðức Phật nói rõ: "Ðức Phật ra đời vì muốn cho tất cả chúng sinh được Khai Phật tri kiến, Thị Phật tri kiến, Ngộ Phật tri kiến và Nhập Phật tri kiến, được thành Phật như Phật không khác".

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây