Tải Kinh Sách Tịnh Độ PDF - Word Tải Kinh Sách Tịnh Độ PDF - Word
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Quý Liên hữu Phật tử đồng tu. Hiện nay Chùa Khai Nguyên mới nhận được các Kinh Sách mới từ Tịnh Tông Học Hội Đài Loan gửi sang những tựa đề kinh, sách như trong hình và một số khinh sách khác tham khảo, nghiên cứu, học tập Phật Pháp sau:
Tất cả Kinh Sách tặng không bán, cá nhân có thể phát tâm tùy hỷ cúng dàng in kinh, sách Phật Giáo ấn tống cho mọi người cùng được đọc công đức vô lượng:

http://chuatanvien.com/vi/shops/sach-tinh-do/tai-kinh-sach-tinh-do-pdf-word.html
Nếu ở Gần 100km Quý vị nên Phát Tâm tự đến chùa thỉnh Kinh Sách cho tăng phần trân quý Pháp Bảo hơn.

Địa chỉ: Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên. Thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. (Nếu chưa tới lần nào có thể xem trên bản đồ hoặc đi xe Bus 74 Mỹ Đình - Xuân Khanh cho xuống cầu Đồng Mô km 21).

Mọi thông tin yêu cầu thỉnh có thể gửi về hộp thư điện tử
[email protected]

Đối với Quý vị ở các tỉnh lẻ và xa trên 100km không có điều kiện tới chùa thỉnh kinh sách được thì liên hệ qua Email với nội dụng như sau:

Họ và tên người nhận:
Số điện thoại người nhận:
Địa chỉ người nhận:
Nội dung yêu cầu: tên Kinh, Sách cần thỉnh và số lượng cần thỉnh của mỗi loại cho Đạo tràng hay chùa ghi rõ để nhà chùa biết để tiện cho việc phân bổ số lượng có thể gửi đi.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát .
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Tải Kinh Sách Tịnh Độ PDF - Word
http://chuatanvien.com/uploads/?dir=Dai-Tang-Kinh

+ Khái Quát Vũ Trụ Quan Phật Giáo: http://bit.ly/2CW3jBc
+ Ứng dụng Chùa Tản Viên, Chùa Khai Nguyên, Ảnh Phật khổ rộng, Pháp Âm HD, Tịnh Tông Học Viện cho điện thoại di động thông minh Android, Android TV , IOS, Smart TV, Windows Phone, iPhone PWA App: http://m.chuatanvien.com ; 
+ Download App Ảnh Phật Khổ Rộng: http://bit.ly/2fkevQf
+ Download App Pháp Âm HD: http://bit.ly/2eXjsNx
+ Download App Chùa Tản Viên TV v1: http://bit.ly/2f3rXER
+ Download Chùa Tản Viên v2 Android app: http://bit.ly/2nuDuEh
+ Download Chùa Tản Viên v2 Amazon Kindle app: http://bit.ly/2ofn5SK
+ Download Chùa Tản Viên Android App v2: http://bit.ly/2FsKp6g
+ Tải ứng dụng mới nhất của Chùa Tản Viên: http://bit.ly/2omKUsq
+ Download Tịnh Tông Học Viện v1: http://bit.ly/2mSUZIQ
+ Download Tịnh Tông Học Viện v2: http://bit.ly/2os5shf  ;
+ Thư Viện Phật Pháp Tịnh Tông trên Drive : http://bit.ly/2qqUqev
+ Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim : http://bit.ly/2EL2nix
+ Đại Tạng Kinh : http://bit.ly/2qxmoE9
+ Khu vực China:
+ Youku: 
http://i.youku.com/namoamitabhabuddha
http://vdisk.weibo.com/u/6502547887?log_target=personal_name Chia sẻ file - Share File
http://www.dailymotion.com/nammoamidaphat

 

S000033 Sách Tịnh Độ 0 Số lượng: 0 cái


 •  
 • Tải Kinh Sách Tịnh Độ PDF - Word

 • Đăng ngày 23-01-2018 03:11:13 AM - 3290 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S000033
 • Giá bán: 0


 • Nam Mô A Di Đà Phật
  Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Quý Liên hữu Phật tử đồng tu. Hiện nay Chùa Khai Nguyên mới nhận được các Kinh Sách mới từ Tịnh Tông Học Hội Đài Loan gửi sang những tựa đề kinh, sách như trong hình và một số khinh sách khác tham khảo, nghiên cứu, học tập Phật Pháp sau:
  Tất cả Kinh Sách tặng không bán, cá nhân có thể phát tâm tùy hỷ cúng dàng in kinh, sách Phật Giáo ấn tống cho mọi người cùng được đọc công đức vô lượng:

  http://chuatanvien.com/vi/shops/sach-tinh-do/tai-kinh-sach-tinh-do-pdf-word.html
  Nếu ở Gần 100km Quý vị nên Phát Tâm tự đến chùa thỉnh Kinh Sách cho tăng phần trân quý Pháp Bảo hơn.

  Địa chỉ: Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên. Thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. (Nếu chưa tới lần nào có thể xem trên bản đồ hoặc đi xe Bus 74 Mỹ Đình - Xuân Khanh cho xuống cầu Đồng Mô km 21).

  Mọi thông tin yêu cầu thỉnh có thể gửi về hộp thư điện tử
  [email protected]

  Đối với Quý vị ở các tỉnh lẻ và xa trên 100km không có điều kiện tới chùa thỉnh kinh sách được thì liên hệ qua Email với nội dụng như sau:

  Họ và tên người nhận:
  Số điện thoại người nhận:
  Địa chỉ người nhận:
  Nội dung yêu cầu: tên Kinh, Sách cần thỉnh và số lượng cần thỉnh của mỗi loại cho Đạo tràng hay chùa ghi rõ để nhà chùa biết để tiện cho việc phân bổ số lượng có thể gửi đi.
  Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát .
  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Tải Kinh Sách Tịnh Độ PDF - Word
  http://chuatanvien.com/uploads/?dir=Dai-Tang-Kinh

  + Khái Quát Vũ Trụ Quan Phật Giáo: http://bit.ly/2CW3jBc
  + Ứng dụng Chùa Tản Viên, Chùa Khai Nguyên, Ảnh Phật khổ rộng, Pháp Âm HD, Tịnh Tông Học Viện cho điện thoại di động thông minh Android, Android TV , IOS, Smart TV, Windows Phone, iPhone PWA App: http://m.chuatanvien.com ; 
  + Download App Ảnh Phật Khổ Rộng: http://bit.ly/2fkevQf
  + Download App Pháp Âm HD: http://bit.ly/2eXjsNx
  + Download App Chùa Tản Viên TV v1: http://bit.ly/2f3rXER
  + Download Chùa Tản Viên v2 Android app: http://bit.ly/2nuDuEh
  + Download Chùa Tản Viên v2 Amazon Kindle app: http://bit.ly/2ofn5SK
  + Download Chùa Tản Viên Android App v2: http://bit.ly/2FsKp6g
  + Tải ứng dụng mới nhất của Chùa Tản Viên: http://bit.ly/2omKUsq
  + Download Tịnh Tông Học Viện v1: http://bit.ly/2mSUZIQ
  + Download Tịnh Tông Học Viện v2: http://bit.ly/2os5shf  ;
  + Thư Viện Phật Pháp Tịnh Tông trên Drive : http://bit.ly/2qqUqev
  + Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim : http://bit.ly/2EL2nix
  + Đại Tạng Kinh : http://bit.ly/2qxmoE9
  + Khu vực China:
  + Youku: 
  http://i.youku.com/namoamitabhabuddha
  http://vdisk.weibo.com/u/6502547887?log_target=personal_name Chia sẻ file - Share File
  http://www.dailymotion.com/nammoamidaphat

   Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Quý Liên hữu Phật tử đồng tu. Hiện nay Chùa Khai Nguyên mới nhận được các Kinh Sách mới từ Tịnh Tông Học Hội Đài Loan gửi sang những tựa đề kinh, sách như trong hình và một số khinh sách khác tham khảo, nghiên cứu, học tập Phật Pháp sau:
Tất cả Kinh Sách tặng không bán, cá nhân có thể phát tâm tùy hỷ cúng dàng in kinh, sách Phật Giáo ấn tống cho mọi người cùng được đọc công đức vô lượng:

http://chuatanvien.com/vi/shops/sach-tinh-do/tai-kinh-sach-tinh-do-pdf-word.html
Nếu ở Gần 100km Quý vị nên Phát Tâm tự đến chùa thỉnh Kinh Sách cho tăng phần trân quý Pháp Bảo hơn.

Địa chỉ: Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên. Thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. (Nếu chưa tới lần nào có thể xem trên bản đồ hoặc đi xe Bus 74 Mỹ Đình - Xuân Khanh cho xuống cầu Đồng Mô km 21).

Mọi thông tin yêu cầu thỉnh có thể gửi về hộp thư điện tử
[email protected]

Đối với Quý vị ở các tỉnh lẻ và xa trên 100km không có điều kiện tới chùa thỉnh kinh sách được thì liên hệ qua Email với nội dụng như sau:

Họ và tên người nhận:
Số điện thoại người nhận:
Địa chỉ người nhận:
Nội dung yêu cầu: tên Kinh, Sách cần thỉnh và số lượng cần thỉnh của mỗi loại cho Đạo tràng hay chùa ghi rõ để nhà chùa biết để tiện cho việc phân bổ số lượng có thể gửi đi.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát .
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 

Tải Kinh Sách Tịnh Độ PDF - Word
http://chuatanvien.com/uploads/?dir=Dai-Tang-Kinh

+ Khái Quát Vũ Trụ Quan Phật Giáo: http://bit.ly/2CW3jBc
+ Ứng dụng Chùa Tản Viên, Chùa Khai Nguyên, Ảnh Phật khổ rộng, Pháp Âm HD, Tịnh Tông Học Viện cho điện thoại di động thông minh Android, Android TV , IOS, Smart TV, Windows Phone, iPhone PWA App: http://m.chuatanvien.com ; 
+ Thư Viện Phật Pháp Tịnh Tông trên Drive : http://bit.ly/2qqUqev
+ Khu vực China:
+ Youku: 
http://i.youku.com/namoamitabhabuddha

 

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây