Ưu Bà Tắc Giới Kinh 28/28 - Bát Nhã Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 28/28 - Bát Nhã Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 172 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 27/28 - Thiền Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 27/28 - Thiền Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 145 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 26/28 - Tinh Tiến Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 26/28 - Tinh Tiến Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 130 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 25/28 - Nhẫn Nhục Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 25/28 - Nhẫn Nhục Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 24/28 - Nghiệp

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 24/28 - Nghiệp

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 54 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 23/28 - Thi La Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 23/28 - Thi La Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 50 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 21/28 - Bát Quan Trai Giới

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 21/28 - Bát Quan Trai Giới

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 53 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 20/28 - Tam Quy Y Thanh Tịnh

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 20/28 - Tam Quy Y Thanh Tịnh

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 19/28 - Bố Thí Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 19/28 - Bố Thí Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 51 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 18/28 - Sáu Ba La Mật

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 18/28 - Sáu Ba La Mật

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 17/28 - Cúng Dường Tam Bảo

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 17/28 - Cúng Dường Tam Bảo

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 16/28 - Trừ Ác

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 16/28 - Trừ Ác

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 63 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 14/28 - Thọ Giới

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 14/28 - Thọ Giới

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 53 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 15/28 - Tịnh Giới

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 15/28 - Tịnh Giới

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 59 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 13/28 - Thâu Nhiếp Đệ Tử

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 13/28 - Thâu Nhiếp Đệ Tử

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 54 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 10/28 - Lợi Mình Lợi Người

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 10/28 - Lợi Mình Lợi Người

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 7/28 - Phát Nguyện

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 7/28 - Phát Nguyện

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 53 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 5/28 - Ba Loại Bồ Đề

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 5/28 - Ba Loại Bồ Đề

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 57 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 4/28 - Giải Thoát

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 4/28 - Giải Thoát

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 3/28 - Tâm Đại Bi

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 3/28 - Tâm Đại Bi

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 44 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 2/28, Phát Tâm Bồ Đề

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 2/28, Phát Tâm Bồ Đề

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 51 lượt xem
Ưu Bà Tắc Giới Kinh 1/28 - Tập Hội

Ưu Bà Tắc Giới Kinh 1/28 - Tập Hội

 • bởi admin
 • 2 tuần trước
 • 52 lượt xem
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây