Kinh Sách FULL
Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

 
 
Nội dung Kinh Sách : Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni
Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni
Hán dịch: Đường Bất Không Pháp Sư
Việt dịch: Nguyên Hiển
Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ đức Phật ngự tại nước Ma-gìa-đà, trong vườn Vô Cấu, hồ Bảo Quang Minh. Cùng đại chúng Bồ-tát, chúng Đại Thanh Văn, Trời Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát- bà, A tu la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, người và không phải người …vô lượng trăm ngàn chúng câu hội, trước sau vi nhiễu.
Lúc bấy giờ trong chúng hội có một đại Bà-la-môn tên là Vô Cấu Diệu Quang, đa văn thông tuệ, được mọi người kính mến thường hành Thập thiện, tin sâu quy y Tam Bảo, thiện tâm ân trọng, trí huệ tinh tế, thường muốn khiến tất cả chúng sanh đầy đủ tốt lành, giàu có sung túc.
Bấy giờ Bà-la-môn Vô Cấu Diệu Quang, rời chổ ngồi đứng dậy đi đến trước đức Phật, nhiễu quanh bảy vòng, phụng dâng lên đức Thế Tôn hương hoa, vô giá diệu y, chuỗi ngọc anh lạc, trân châu lên đức Thế Tôn, đãnh lễ dưới chân, rồi lui ngồi một bên mà thưa rằng:
Cúi mong đức Thế Tôn và đại chúng, ngày mai buổi sáng đến nhà con thọ sự cúng dường của con.
Lúc bấy giờ đứcThế Tôn lặng yên hứa khả và Bà-la-môn biết đức Phật thọ thỉnh, bèn trở nhà, ngay trong đêm đó rộng bày trăm vị ăn uống, lau quét điện đường, treo các tràng phan bảo cái, đến sáng sớm tự mình cùng với quyến thuộc cầm hương hoa cùng ban nhạc đến chỗ đức Như-Lai mà bạch rằng  Đã đến giờ cúi mong Ngài giáng lâm.
Lúc bấy giờ đứcThế Tôn nhẹ nhàng an ủi Bà-la-môn Vô Cấu Diệu Quang, và tuyên bảo khắp đại chúng rằng:
 

Chương mới nhất Kinh Sách Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

Danh sách các chương Kinh Sách Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây