Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 5)

Thứ hai - 31/03/2014 04:15 - Đã xem: 4474
Dưới đây là những bài thơ trong ẨN TU THI TẬP : Ẩn tu nào phải cố xa đời Mượn cảnh u nhàn học đạo thôi
Tiểu sử Hoà Thượng Thiền Tâm (Phần 5)

Dưới đây là những bài thơ trong

 ẨN TU THI TẬP :    

            Ẩn tu nào phải cố xa đời

            Mượn cảnh u nhàn học đạo thôi

            Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng

            Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi .

           

            Ẩn tu ngoảnh lại xót thương ai

            Trong biển trầm luân mãi lại loài

            Thân khổ, cảnh đời muôn nỗi khổ

             Nghiệp trần vay trả, trả rồi vay !

 

            Ẩn tu hôm sớm niệm Di-đà

            Lòng lặng mười muôn chẳng cách xa

            Canh vắng vườn thiền khi mãn định

            Hoa sương cười nụ dưới trăng tà.

 

            Ẩn tu uổng tiếc bạn đồng hành

            Nói lý cao huyền đắm lợi danh

            Già bệnh đọa xa không phản tỉnh

            Bóng câu mấy nỗi thoáng qua mành.

 

            Ẩn tu cõi tịnh nhẹ buông hồn

            Tưởng ngắm trời tây nhớ Bảo thôn

            Ráng đỏ sắp đưa vầng nhật lặn

            Phất phơ tà áo gió hoàng hôn.

 

            Ẩn tu bền gắng giữ công phu

            Ba cõi không an lửa ngục tù

            Ngũ dục hoàn lương say gối mộng

            Kiếp người dường một thoáng phù du.

 

            Ần tu dường thấy khắp nhơn linh

            Trái đạo luân thường tạo sát sanh

            Nên khiến tai trời thêm ách nước

            Vừng hồng xế bóng khắp Tây khuynh.

 

           

Ẩn tu ngẫm xét chốn Tăng già

            Giận ghét hơn thua lắm bất hòa

            Địa vị chùa chiền, tranh đệ tử

            Ưu đàm lan huệ héo mầm hoa

 

            Ẩn tu nhẩm biết chuyển cơ trời

            Nhân quả lọc thanh đạo với đời

            Tai biến dập dồn trăm cảnh chết

            Núi xương sông máu thảm đầy vơi.

 

            Ẩn tu nghĩ muốn thoát dòng mê

            Vững lái phong ba lúc nặng nề

            Niệm Phật niệm tâm , tâm niệm Phật

            Mây tan thấy rõ lối đi về.

 

            Ẩn tu hoa tạng mến môn huyền

            Muốn dự giao đài hội thắng liên

            Theo bóng đàm loan chơi bảo các

            Bích câu lạc dấu giáng kiều tiên

 

            Ẩn tu tín nguyện niệm Hồng Danh

            Bởi sức phàm phu đạo chẳng thành

            Chờ đến Liên Bang lên pháp nhẫn

            Đem thuyền Bát Nhã độ quần sanh.

 

            Ần tu tổng yếu tịnh muôn màu

            Bí quyết đừng xa nghĩ ngợi cầu

            Thanh tịnh chí thành qua mấy điểm

            Thực hành nguyện thiết với tin sâu.

 

           

Ẩn tu riêng chạnh nỗi niềm riêng

            Túc trái gây nên mối bất bình

            Tích phước tu hành rồi tạo nghiệp

            Cánh bèo trôi dạt biễn phù sinh.

 

            Ẩn tu chi quản nệ công lao

            Mà chẳng tuyên dương tiếng hải trào

            Sông lớn khơi nguồn từ núi thẳm

            Xuống trần càng đục biết làm sao.

 

            Ẩn tu không có , có mà không

            Phương tiện từ bi khó biết lòng

            Ngôn thuyết hãy còn thân thuyết pháp

            Sấm mưa ẩn hiện bóng thần long

 

            Ẩn tu mây trắng nhẹ phiêu diêu

            Uốn khúc sông in dãy lụa chiều

            Thanh thoát gió chim reo nhạc Phật

            Lầu Tần không lại lấn hơi tiêu.

 

            Ẩn tu an tịnh chốn cao nguyên

            Hoa cảnh lồng trăng đẹp diệu hiền

            Mây núi điệp chùng đêm tịch tĩnh

            Câu kinh tiếng Phật lại triền miên.

 

            ẩn tu được biết kiếp lâu xa

            Từng ở Thiên cung cõi Đại La

            Đại Phước Lão Tiên là bạn cũ

            Xuống tìm học Phật lạc mê tà.

 

           

Ẩn tu luân chuyển nghĩ bao đời

            Thân thể bèo đưa sóng nghiệp trôi

            Lỗi bởi tâm tình chưa chuyển vật

            Những riêng thương thẹn khó nên lời .

 

            Ẩn tu ngại lối luận đua tranh

            Nói cũng vì người thuyết khác hành

            Thái cực ai phân nhân ngã đó

            Lạnh lùng huyễn lợi với hư danh

 

            Ẩn tu suối bạc ánh màu ngân

            Muốn ngẫm gần xa chuyện túc nhân

            Người cảnh ai bày vui với khổ

            Hoa trăng cười cợt ý bâng khuâng.

           

            ẩn tu thôi mặc dở hay đời

            Chỉ ước lâm chung dự biết thời

            Nương nguyện Phổ Hiền sanh Cực Lạc

            Rồi dong thuyền độ khắp nơi nơi .

 

            Ẩn tu an phó bệnh suy già

            Nhân thế xưa nay vẫn vậy mà

            Giữ chắc Hồng Danh thuyền tế độ

            Muôn trùng bao quản ngọn phong ba.

 

            Ẩn tu suy ngẫm sức Hồng Danh

            Phước huệ tăng kỳ hết tụ thành

            Sáu chữ chí tâm tiêu vạn tộ

            Một câu chín phẩm thoát siêu sanh .

           

           

Ẩn tu tuy chửa đến Tây Phương

            Cành ngọc chim linh ứng mộng thường

            Rõ biết tâm lành sanh cảnh Tịnh

            Quả nhân cảm hiện lẽ chiêu chương.

 

            Ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh

            Cam lộ từ răng đượm ngọt thanh

            Khát nước đã nhờ công đức thủy

            Lam kiều chi nhọc hỏi vân anh.

           

            Ẩn tu chợt nhớ Hổ Khê xưa

            Suốt bạn non xanh đệ nhất thừa

            Một giống Bạch Liên truyền đất việt

            Hương sen còn đậm hạt thu xưa .

 

            Ẩn tu riêng mến đạo Đông Lâm

            Biển Phật thuyền sen thật chẳng lầm

            Liên lậu trước chùa ghi nhật khóa

            Đến nay còn dậy khúc thanh âm .

 

            Ẩn tu trần niệm chẳng còn dư

            Kinh điển dường quên tám vạn tư

            Chẳng biết Lư Sơn mày mặt thật

            Chủ nhân mình ở tại non Lư .

 

            Ẩn tu nghĩ chuyện sắc thinh duyên

            Thanh sắc đâu bằng cõi Bảo Liên

            Rực rở ánh vàng thanh suối ngọc

            Tô Đà hương phạn lại tham thiền

.

           

Ẩn tu nghĩ hễ sắc thanh tranh

            Thanh sắc đâu bằng cõi thái thanh

            Sắc đẹp ba hai, thanh phạm tám

            Ăn xong thuyền duyệt lại kinh hành .

 

            Ẩn tu khuyên khách mến giang hồ

            Nên học Liên Phương niệm Phật Đồ

            Về cõi Bảo hoa đi dạo khắp

            Muôn đời linh diệu nét xuân tô .

 

            Ẩn tu lòng đạo sáng gương rằm

            Bạn cúc quê vàng cảnh vắng tăm

            Cây biếc mây hồng che tịnh xứ

            Khói hương vùi dập mấy mươi năm .

 

            Ẩn tu lan nhã ngắm tứ bề

            Ríu rít mây chim tiếng gọi về

            Dâu biển người đời thường biến đổi

            Đâu hay muôn cảnh vẫn Bồ đề .

 

            Ẩn tu nhớ dạng Tịnh Liên Hoa

                        Trí giả nguyên là Phật thích- ca

                        Lại có Vĩnh Minh cùng Thiện Đạo

                        Tương truyền thân hóa của Di- Đà

 

                        Ẩn tu nói thấy tổ bên thiền

                        Long Thọ Mã Minh chứng đạo thiền

                        Đều Tín Liên Tông Khuyên niệm Phật

                        Sao hàng hậu học tạo khinh duyên .

 

                       

Ẩn tu thường nghĩ cánh Nam Tông

                        Tịnh độ cho là pháp viễn vông

                        Bác phá Đại thừa phi Phật thuyết

                        Yến ly đâu biết dấu chim hồng .

 

                        Ẩn tu ngầm diệu đạo Liên Trì

                        Căn tiểu thừa nghi chẳng lạ gì

                        Thượng đức năm ngàn Linh Thứu hội

                        Thành quân bại , bắn rút lui đi .

 

                        Ẩn tu chán kẻ nói loanh quanh

                        Đem hiệu Di Đà phối ngũ hành

                        Bao tử giả là ao thất bảo

                        Thực hành niệm Phật để làm danh.

 

                        Ẩn tu thương kẻ chấp ly kỳ

                        Không sắc thực quyền chẳng biết chi

                        Bảo Phật gỗ đồng không độ lửa

                        Còn thân phật đất nước lao đi .

 

                        Ẩn tu chẳng ngại hạng yêu ma

                        Vì để biệt phân chánh với tà

                        Chỉ sợ cửa không hàng hóa hiếm

                        Mắt người lầm lạc khó nhìn ra.

 

                        Ẩn tu thời mạt chớ khinh nghi

                        Học đạo muôn ngàn ngộ ít kỳ

                        Duy niệm Hồng Danh cầu Tịnh độ

                        Hiện đời giải thoát rất ly kỳ .

 

                       

Ẩn tu xót kẻ học Như Lai

                        Thiền Tịnh thị phi chấp trước dày

                        Kiên cố đấu tranh đà hiện rõ

                        Đạo đời phân hóa cảnh đời nay .

 

                        Ẩn tu ý Tổ cảm thông tri

                        Bi trí thời cơ độ mạt thì

                        Đâu phải chấp đua như thế tục

                        Mà riêng khen tịnh đạo huyền vi .

 

                        Ẩn tu thời mạt nhớ câu than

                        Đức tín tỳ kheo kém thiện nam

                        Tu sĩ lại thua hàng tín nữ

                        Thiên Như huyền ký để lời vàng .

 

                        Ẩn tu lòng đạo muốn tăng cao

                        Phải quán tam đồ khổ lớn lao

                        Phát ý Bồ đề siêng niệm Phật

                        Bởi cơ núi lửa sắp dâng trào.

 

                        Ẩn tu nhàn khắp cảnh ban mai

                        Người vật ra đường chim nhảy bay

                        Tất cả chỉ vì lo vóc huyễn

                        Nhọc già bệnh chết có ai hay .

 

                        Ẩn tu tục lụy thấy muôn màu

                        Trong cảnh giàu sang dễ bạc đầu

                        Việc đắc ý nên dừng nghĩ lại

                        Kiếp trần tạm gởi được bao lâu .

 

                       

Ẩn tu nhìn thế đoạn đường tơ

                        Các nước phân tranh rối cuộc cờ

                        Đạo pháp vang hồi chuông cảnh tỉnh

                        Mộng thành sớm mộng chẳng tan mơ .

 

                        Ẩn tu niệm Phật gọi Liên Hương

                        Khắp nguyện đồng lên tuyển Phật đường .

                        Hoàng Hạc lầu mây lòng chẳng tưởng

                        Non tiên ba cõi vẫn vô thường .

 

                        Ẩn tu từng thấy bạn ngu thành

                        Niệm Phật thiện chung vẫn vãng sanh

                        Khiến nghĩ người tu huyền luận giỏi

                        Bởi đâu khi tịch chẳng an lành .

 

                        Ẩn tu hằng tự nghĩ riêng lòng

                        Đã biết đường Tây phải gắng công

                        Bình nhật là nhân nhưng chẳng thất

                        Lâm chung quả có nở sen hồng .

 

                        Ẩn tu quyết chí gạt trần tình

                        Hoặc nỗi khen chê lẫn bất bình

                        Sức yếu phải cam phần kém yếu

                        Tình đời ví nhẹ đạo tâm sinh.

 

                        Ẩn tu tưởng đến cảnh Lê Viên

                        Điệu múa nghi thường đẹp áo xiêm

                        Kim cốc sanh ca dìu dặt trổi

                        Mà nay sương lạnh áo thu thiềm.

 

                       

Ẩn tu Chiêm tộc nhớ Mường Lan

                        Nữ chúa rừng xanh đẹp khác phàm

                        Tướng sĩ mường voi uy vũ thạnh

                        Nhạc mờ Phan Thiết núi sương lam

.

                        Ẩn tu liên tưởng dãy Giang Đông

                        Xích Bích trống quân dậy lửa hồng

                        Tuyệt đại song kiều anh kiệt mất

                        Tài tình mấy đoạn khúc hoan không .

 

                        Ẩn tu Nguyễn Huệ nhớ anh hào

                        Điệp điệp quân Thanh chiến cuộc thân

                        Trúc biếc sang sông mờ bóng cũ

                        Mây ngàn cỏ nội ánh tây sầu .

 

                        Ẩn tu tìm hiểu chuyện Tây Thi

                        Dư lại hồng mai ánh Nguyệt Trì

                        Hận nỗi ba sinh đâu vắng tá

                        Thương tình một mối có ra chi .

 

                        Ẩn tu cổ tích duyệt xa gần

                        Tan hợp bên trời áng Bạch Vân

                        Biển nổi dâu chìm duyên cảnh thế

                        Bao giờ cảnh Phật tựa lầu ngân .

 

                        Ẩn tu bốn mặt khói sương đầy

                        Hỏi gạn ai người niệm Phật đây

                        Cười mỉm Duy Ma không phúc đáp

                        Song hồ nửa khép cánh am mây ,

 

                       

Ẩn tu trì niệm cảnh hồn nhiên

                        Trong lặng âm thanh vẫn diệu hiền

                        Đoan đích tìm chi tin tức Phật

                        Tiếng chuông đêm vắng tiếng ngư thuyền .

 

                        Ẩn tu niệm Phật nhẹ lâng không

                        Hồn bước trăng thu tỉnh giấc hồng

                        Ý vị âm thầm trăng tỏa sáng

                        Hình dung lóng lánh nguyệt ngân trong .

 

                        Ẩn tu đã có lũy non mây

                        Cao thấp đồi xa ủng hộ bày

                        Trước mắt rõ ràng trăng cảnh lộ

                        Màu thu lai láng nét thu gầy .

 

                        Ẩn tu mưa phối khắp ngàn tiêu

                        Bát ngát lâm tuyền cảnh tịch liêu

                        Tiếng gió canh thâu hòa tiếng Phật

                        Bên thềm hoa rụng ít hay nhiều .

 

                        Ẩn tu ca nhạc có chim rừng

                        Bay hót vòng quanh tợ đón mừng

                        Đủ sắc phi cành tranh vẻ đẹp

                        Điểm tô cảnh Phật một mùa xuân .

 

                        Ẩn tu hoa cỏ dáng thờ ơ

                        Thời mạt nhân tâm đã khác xưa

                        Lòng thú hình người đầy lớp lớp

                        Cảnh đời gió gió lại mưa mưa.

 

                       

Ẩn tu kham nhẫn cõi Ta- bà

                        Nổi khổ muôn ngàn khó kể ra

                        Cực Lạc niềm vui vui bất diệt

                        Khổ vui đều bởi tại nhân mà .

 

                        Ẩn tu đàn suối cạnh triền non

                        Tươi tỉnh hoa ngàn tợ phấn son

                        Sáng lạ vừa tan vầng sáng tỏ

                        Đẹp xinh lại hiện bóng trăng tròn .

 

                        Ẩn tu ai bảo chẳng Di Đà

                        Thiện đạo quang minh niệm niệm ta

                        Khang Tổ mỗi câu sanh hóa Phật

                        Cười hàng ngu chấp có gièm pha .

 

                        Ẩn tu ai bảo niệm Hồng danh

                        Không có Tây Phương chẳng vãng sanh

                        Liên Hữu xưa nay nhiều cảm ứng

                        Thánh hiền lục đã chép ghi rành .

 

                        Ẩn tu chân thật chớ bề ngoài

                        Tu dáng tu hình lạc lối sai

                        Tu tánh tu tâm lên giải thoát

                        Khuyên hàng tu Phật chớ khoe tài .

 

                        Ẩn tu hiếu thuận niệm Di- Đà

                        Siêu độ cửu huyền đến mẹ cha

                        Hiếu đấy mới là chân thật hiếu

                        Đời tươi như gấm , đạo như hoa .

 

                       

Ẩn tu xót cảnh đạo đời suy

                        Lý học đông tây đã dự tri

                        Thiên giáo chỉ rành cơ tận thế

                        Tiên nghi tận diệt đến thời kỳ .

 

Ẩn tu thế chiến biết kỳ ba

Nước lửa sơn lâm khắp hải hà

Mấy cuộc lọc thanh đầy huyết lệ

Bay hồn thảm khổ lướt khôn qua

 

Ẩn tu bom đạn rõ đều hung

Tan tác thành đô quả đất rung

Đổi cảnh đổi người, thời tiết đổi

Núi nhô, núi sập, chuyện khôn cùng.

 

                        Ẩn tu lý đạo nói sao cùng

                        Nhân quả nghiêm minh xử lạnh lùng

                        Tài sắc giàu sang âu cảnh tạm

                        Sáng tươi chiều héo đóa phù dung .

 

                        Ẩn tu mạt kiếp ấy lời ghi

                        Trước mắt Lăng Nghiêm thấy diệu kỳ

                        Lần lượt các kinh đều mất hết

                        Duy còn Phật hiệu độ cơ nguy .

 

                        Ẩn tu khuyên khắp sớm hồi đầu

                        Lìa khỏi dòng mê sóng nước sâu

                        Phước Huệ đủ trong câu niệm Phật

                        Tám mươi tư pháp cũng gồm thâu

Nguồn tin: Bao Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây